Rijkswaterstaat doet proef met nieuw type vistrap

Rijkswaterstaat laat op de Maas bij de stuw van Roermond een proef uitvoeren met een door het bedrijf FishFlow Innovations uit Deventer ontwikkelde hevelvistrap. De proefopstelling is inmiddels gebouwd en in gebruik genomen.

De proef is bedoeld om te zien of de innovatieve hevelvistrap op de Maas even goed of mogelijk beter werkt dan een meer traditionele bekkenvistrap. De proef kost ongeveer 1,4 miljoen euro en wordt naar verwachting medio 2009 afgerond.

Om vissen de in een rivier of beek aanwezige stuwen te kunnen laten passeren, zijn bij veel van deze stuwen bekkenvistrappen aangelegd. Van dit type vistrap is aangetoond dat het goed werkt. Het bedrijf FishFlow Innovations heeft echter een geheel nieuw type vistrap ontwikkeld, de hevelvistrap, en zowel Rijkswaterstaat als FishFlow Innovations willen graag weten of dit type net zo goed of mogelijk beter werkt dan de traditionele bekkenvistrap. Één van de voordelen van een hevelvistrap is dat deze relatief weinig plaats in neemt en daarmee een oplossing kan zijn voor obstakels in watergangen waar onvoldoende ruimte beschikbaar is om een brede bekkenvistrap aan te leggen.

Twee proefperiodes

De proef omvat twee perioden waarin metingen zullen worden uitgevoerd: van oktober tot en met december 2008 en van maart tot en met juni 2009. Tijdens deze perioden vindt in de Maas namelijk de grootste vistrek richting de paaigebieden plaats en worden naar verwachting dus de meeste trekvissen aangetroffen. Het beproeven gebeurt door het vangen en tellen van aantallen vissen die door beide vistrappen gaan. Na afronding van de proef rapporteert Rijkswaterstaat de bevindingen aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Dit zal naar verwachting eind 2009 zijn.

Voor een gezonde visstand

Vistrappen zijn nodig om trekvissen op eigen kracht een obstakel in een rivier of een beek, vaak een stuw, een sluis of een gemaal, in stroomopwaartse richting te kunnen laten passeren. Trekvissen zoals de zalm trekken van de open zee via de grote rivieren als de Maas naar de kleine zijbeken, in onder andere de Belgische Ardennen, om te paaien en voor nakomelingen te zorgen. Vrij optrekbare rivieren en beken zijn van groot belang voor de ontwikkeling van een gezonde visstand.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Limburg