Ondernemingskansen bij aanleg Seoul-Busan kanaal in Korea

De nieuwe president Lee Myung-bak van Zuid-Korea wil dwars door Korea een kanaal aanleggen dat de hoofdstad Seoul verbindt met de tweede stad Busan. Gezien de vele aspecten van het aanleggen van een dergelijk kanaal liggen er verschillende kansen op het gebied van watermanagement, watergerelateerde architectuur, havenbouw, innovatieve binnenvaart en meer. De Nederlandse overheid is bezig met een inventarisatie van mogelijkheden voor betrokkenheid van het Nederlandse bedrijfsleven.

De voorlopige kostenraming voor de aanleg van een kanaal is 16 miljard US dollar. Zodra het nieuw gekozen parlement in april een wet hiertoe heeft aangenomen, dient het project meteen van start te gaan.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de EVD, Mathilde Teuben, teuben@evd.nl tel. 070 778 8849.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Netherlands Water Partnership (NWP)