Partijen Deltares tekenen convenant

Delft – Op 6 september hebben de directeuren van WL | Delft Hydraulics, GeoDelft, TNO Bouw en Ondergrond en Rijkswaterstaat (DWW, RIKZ en RIZA) het deelnemersconvenant getekend. Hiermee is de weg vrij voor de daadwerkelijke oprichting van Deltares.

In het convenant is vastgelegd op welke wijze Deltares zal worden vormgegeven en welke juridische stappen nog nodig zijn voor de formele start van Deltares op 1 januari 2008. Bij de ondertekening waren de stuurgroep van Deltares, de Raad van Toezicht van WL en GeoDelft en vertegenwoordigers van de deelnemende partijen en het OR-platform aanwezig.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Deltares