Groen masterplan voor stadsuitbreiding Tianjin in zee

Tianjin heeft de belangrijkste invoerhaven van China. De komende tien jaar wordt voor het gebied rondom deze haven, de Tianjin Economic Development Area (TEDA), een groei verwacht van meer dan 200.000 inwoners. DHV won in samenwerking met de Architekten Cie. de internationale competitie voor 43 km2 landaanwinning in de zee van Bohai met een innovatief masterplan waar stad, natuur én water in balans zijn.

Het masterplan voorziet in de behoefte aan stedelijke en economische groei, en de noodzaak voor een schone en duurzame leefomgeving. Daarnaast integreert het masterplan innovaties op het gebied van bouwen, milieubescherming, watermanagement, architectuur en civiele techniek. Karakteristiek voor de zee van Bohai is een getijdenverschil van 3 meter, een behoorlijk hoog zoutniveau en vervuiling. Desondanks is het DHV en de Architekten Cie. gelukt een hoogwaardig gebied te ontwerpen voor wonen, werken, recreatie en ontspanning.

Afsluitdijk, eilanden en polders
Het plan is gebaseerd op het deltaconcept en kent typerende elementen als eb en vloed, eilanden, gevarieerde natuur, waterpartijen en (stedelijke) waterkanten. Een vierhoekige afsluitdijk rondom het gebied voorziet in hoogwaterbescherming, voorkomt dat bij laagtij een grote moddervlakte droog komt te liggen, én maakt het gebied bestand tegen klimaatverandering. Sluizen in de dijk zorgen voor een gecontroleerd getij en een gegarandeerde waterkwaliteit. De dijk zorgt er bovendien voor dat een aangepast Nederlandse polderconcept mogelijk wordt met een lager en dus kostenbesparend maaiveld.

Het nieuwe gebied bestaat uit flexibel te realiseren eilanden waardoor er uiteindelijk vijf keer zoveel waterkant ontstaat als bij volledige landaanwinning. Deze extra waterkanten zorgen bovendien voor een significant hogere grondprijs en grote economische haalbaarheid van dit project.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: DHV Holding BV