Bouw sluizen 10 en 12 Zuid-Willemsvaart

‘s-Hertogenbosch – Rijkswaterstaat heeft aan BAM Civiel de opdracht gegeven voor de vervanging van de sluizen 10 en 12 in de Zuid-Willemsvaart bij Someren en Asten. Deze sluizen verkeren in zeer slechte staat en moeten daarom vervangen worden. De opdracht omvat het gedeeltelijk slopen van de huidige sluiscomplexen en de bouw van twee nieuwe sluizen. Bovendien worden de naastgelegen spuimiddelen vervangen. Al eerder zijn door BAM Civiel in de Zuid-Willemsvaart de sluizen 11 en 13 vervangen.

De werkzaamheden starten in september 2005. Om de scheepvaart zo min mogelijk te hinderen wordt net als bij sluis 11 en 13 gekozen voor een concept om de nieuwe sluizen om of naast de bestaande sluizen te bouwen. Het scheepvaartverkeer zal door de werkzaamheden daarom zo min mogelijk gehinderd worden, met uitzondering van één stremmingperiode in de tweede helft van 2006. Het project moet uiterlijk in juni 2007 worden opgeleverd, maar volgens de huidige planning zou dit al december 2006 kunnen zijn.

Naast het vervangen van de twee sluizen worden ook de ophaalbruggen gesloopt. Provincie en gemeenten Someren en Asten streven er naar om in het voorjaar van 2007 de twee ophaalbruggen te vervangen door twee vaste oeververbindingen. De bestaande ophaalbruggen blijven in gebruik tot de vaste bruggen gereed zijn.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er dit voorjaar gestart zou worden met de werkzaamheden, maar het vergunningentraject heeft langer geduurd dan gepland waardoor er vertraging is opgelopen. Tijdens een informatiebijeenkomst in juni of juli zal de omgeving worden geïnformeerd over de werkzaamheden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant