Station Oosterbeek opnieuw bestraat met circulaire perrontegel

Over de hele lengte van Station Oosterbeek zijn de verouderde keerwanden en bestrating vervangen. Door aanpassing van de perronhoogte is een drempelloze instap mogelijk gemaakt. De nieuwe bestrating bestaat voor 85 procent uit gebroken betonpuin.

Het gebruik van de nieuwe circulaire perrontegel was een idee van aannemer Van Ooijen Gouda en de Nederlandse Inkoopcombinatie Wegenbouw (NiCW). Het resultaat is een bestrating met tegels die voor meer dan 85 procent bestaan uit granulaat uit gebroken betonpuin.

Machinaal straten

Voor het aanbrengen van de bestrating bedacht Van Ooijen Gouda een nieuwe manier van machinaal straten. De bestrating is vanaf het spoor aangebracht met een speciaal ontwikkelde vacuümklem op een aangepaste spoorkraan. Door deze manier van werken, kan ook de eerste meter vanaf de keerwand machinaal worden aangebracht. Omdat er niet vanaf het perron zelf wordt bestraat, is de kans op beschadigingen en spoorvorming minimaal.

Deze innovatie kan alleen worden toegepast wanneer leverancier en aannemer nauw samenwerken. De leverancier van de bestrating dient de tegels in een vooraf vastgesteld bestratingspatroon aan te leveren zodat de ‘lintlagen’ en de halve witte waarschuwingstegel ook direct machinaal op de juiste plek komen. Behalve duurzaamheid en arbotechnisch beter is deze methode sneller dan de traditionele, waardoor het ook nog tijdwinst oplevert. Dat is in de relatief korte buitendienststellingen een bijkomend voordeel, zegt ProRail.

Raamcontract

Aannemer Van Ooijen Gouda is een van de vier partijen waarmee ProRail werkt via het raamcontract Perrons op Norm (PON). Daarin worden zij uitgedaagd om zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzaam beton. De stimulans blijft zolang het raamcontract loopt en is op deze manier een primeur voor ProRail en de sector Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW).

ProRail gebruikt de Milieukostenindicator (MKI) om te meten en te monitoren hoe de partijen hun ambitie waarmaken om zoveel mogelijk duurzaam beton te gebruiken. Het doel is de milieukosten met vier procent per jaar te laten dalen zoals afgesproken in het betonakkoord.

Naast het perron zelf werd ook het perronmeubilair in Oosterbeek vernieuwd. Zo zijn er nieuwe houten banken, afvalbakken, informatieborden en zitranden geplaatst. Eind september volgen er nog restwerkzaamheden aan de trap van perron 2 en laat ProRail een (reis)informatiepaneel met de verkoopautomaat plaatsen.

Onderwerpen:

Auteur: Paul van den Boogaard