Rijkswaterstaat vervangt damwand Lekkanaal

Nieuwegein – In de tweede week van januari 2006 start Rijkswaterstaat met het vervangen van een gedeelte van de damwand langs het Lekkanaal. Dit omdat de huidige damwand, daterend uit de periode 1936-1938, aan het einde van zijn levensduur is. De werkzaamheden gaan naar verwachting tot de zomer van 2006 duren.

De komende jaren voert Rijkswaterstaat veel achterstallig onderhoud aan het Lekkanaal en Amsterdam-Rijnkanaal uit. De vervanging van deze damwand is een van die onderhoudsprojecten. De damwand bevindt zich aan de westzijde van het Lekkanaal, direct ten noorden van nieuwe brug bij de Prinses Beatrixsluis en heeft een lengte van circa 430 meter. Allereerst wordt het werkterrein bouwrijp gemaakt. Dit houdt in dat de bestaande weg (het Schipperspad) verwijderd wordt, evenals kabels, leidingen, bebording, bolderpalen etc. Ter vervanging van het Schipperspad komt er een noodweg, zodat bedrijven bereikbaar blijven. Schippers, hulpdiensten en fietsers kunnen ook van deze noodweg gebruik maken.

Na het bouwrijp maken van het terrein wordt er grond ontgraven, zodat de verankering van de bestaande damwand verwijderd kan worden. Hierna volgt, vanaf begin februari, het heien van de nieuwe damwand en het aanbrengen van de nieuwe verankeringen en bolders. De nieuwe damwand komt ongeveer drie meter landinwaarts te staan. Als de nieuwe damwand geplaatst is, wordt de nog aanwezige grond tussen de damwanden ontgraven. Daarna wordt de oude damwand verwijderd. Uiteindelijk worden alle kabels, leidingen, lichtmasten en het Schipperspad weer op hun nieuwe plek aangelegd en wordt de noodweg weer opgeruimd.

Vervanging van de damwand is nodig omdat deze door corrosie is aangetast. Bovendien is de belasting in de loop der jaren veel groter geworden. Dit doordat er meer en grotere schepen zijn gekomen. Destijds is de damwand ontworpen voor een periode van 40 jaar. De reden dat de nieuwe damwand een paar meter landinwaarts komt te liggen, is dat er voor de schepen meer ruimte komt en het dus veiliger wordt om te wachten op het schutten door de Prinses Beatrixsluis.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Utrecht