Gemeenteraden stemmen in met Wieringerrandmeer

De gemeenteraden van Wieringen en Wieringermeer stemden voltallig in met vervolg van het project. De gemeenten gaan een aantal posten van de begroting hard maken. Tevens zullen de gemeenten de planologische procedures opstarten die nodig zijn voor de eventuele realisatie van het project. Over die realisatie wordt definitief besloten als de stuurgroep de afspraken die nu zijn gemaakt verder heeft uitgewerkt in een Samenwerkingsovereenkomst.

In de raadsdebatten is duidelijk geworden dat in de uitwerkingsmaand een Globaal Planconcept tot stand is gebracht dat, beter dan de oorspronkelijke visie van Lago Wirense, aansluit bij het beeld dat de raadsleden hebben bij het Wieringerrandmeer. Het randmeer is een groot meer geworden. De compartimentering is vervallen. Het kanaal in de oorspronkelijke visie ten zuiden van het randmeer was geprojecteerd en het IJsselmeer en Amstelmeer verbond is vervangen door een korter kanaal dat IJsselmeer en Wieringerrandmeer verbindt. De wooneilanden zijn oostwaarts opgeschoven. De fietstunnel is geschrapt en vervangen door bruggetjes die de eilanden verbindt.

De status van de financiele afspraken en de risico’s die daarbij horen is voldoende verduidelijkt. Gedeputeerde Hooijmaijers heeft als voorzitter van de stuurgroep in een brief aan raads- en Statenleden de afspraken over risicoverdeling en risicobeheersing nog eens op een rij gezet. De bijdrage die van de gemeenten wordt gevraagd is, aldus deze brief, maximaal Euro 2,5 miljoen. En als de Samenwerkingsovereenkomst onverhoopt niet wordt ondertekend dan dragen de gemeenten ieder maximaal a Euro 100.000 bij.

De stuurgroep is tevreden met de uitkomsten van de raadsbesluitvorming. Het wachten is nu op het besluit van Provinciale Staten. Vrijdag 27 mei 2005 brengt de Statencommissie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting haar advies uit. Op dat advies zullen Provinciale Staten op maandag 30 mei 2005 hun besluit over de GO of de NO GO van het project baseren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Projectbureau Wieringerrandmeer