Nieuw kabinet: 1,25 miljard euro per jaar extra voor beheer en onderhoud infrastructuur

A1 Muiden. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie
Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

Er komt 1,25 miljard euro per jaar beschikbaar om de achterstanden in het beheer en onderhoud van infrastructuur in te lopen. Het extra geld is ook bedoeld om wegen, bruggen, viaducten en spoor in de toekomst te blijven onderhouden, renoveren en vervangen. Er wordt verder gekeken naar een alternatieve aanpassing van de A27 bij natuurgebied Amelisweerd en er wordt geïnvesteerd in het uitbreiden en verbeteren van infrastructuur.

Dat blijkt uit het nieuwe Regeerakkoord, dat voortkwam uit een historisch lange onderhandelingsperiode. Het nieuwe kabinet bestaat net als de huidige demissionaire regering uit de VVD, D66, CDA en ChristenUnie. De partijen zien infrastructuur als belangrijk voor samenleving en economie. Ook het onderhoud ervan verdient dus aandacht. De partijen blijken de vaak herhaalde oproep om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur uit te trekken te hebben gehoord.

Uitbreiden en verbeteren infrastructuur

“We trekken structureel €1,25 miljard uit voor het inlopen van achterstanden bij beheer en onderhoud van onze wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen en voor het onderhoud en renoveren en vervangen ervan in de toekomst, ook met het oog op de verkeersveiligheid”, zo staat te lezen in het akkoord dat de coalitie heeft gesloten. Daarin staat ook: “We investeren in de uitbreiding en verbetering van de infrastructuur voor openbaar vervoer, fiets, auto en water omdat we goede en snellere verbindingen willen tussen stad en regio.” De grootste knelpunten uit de Integrale Mobiliteitsanalyse vormen hierbij de leidraad.

A27 wel of niet verbreden?

Over de A27 bij Amelisweerd is de laatste jaren al veel gezegd en geschreven. Het huidige tracébesluit gaat uit van een verbreding van deze snelweg bij natuurgebied Amelisweerd, maar daar is veel weerstand tegen vanwege de mogelijke schadelijke gevolgen voor dat gebied. De provincie en gemeente Utrecht stelden enige maanden geleden al een alternatief voor waarbij de weg niet hoeft te worden verbreed. Het nieuwe kabinet neemt dat voorstel serieus en gaat er samen met de regio naar kijken. Maar, zo staat er ook te lezen: als dat alternatief te weinig kansen biedt, dan gaan de plannen door op de ingeslagen weg.

Woningen ontsluiten en geld voor Lelylijn

“We zetten in op goede verbindingen voor de binnenvaart door bediening van sluizen, bruggen en wegverkeer beter op elkaar af te stemmen en te zorgen voor goede ligplaatsen”, belooft het nieuwe kabinet. Er wordt ook 7,5 miljard euro extra gestoken in het Mobiliteitsfonds om nieuwe huizen in veertien stedelijke gebieden beter te ontsluiten voor auto’s, fietsen en het openbaar vervoer. Het kabinet reserveert verder middelen om op termijn de Lelylijn mede te kunnen financieren. Bovendien wordt er de komende tien jaar 35 miljard euro vrijgemaakt voor het klimaat- en transitiefonds, onder meer om de energie-infrastructuur op peil te brengen. Lees hier het volledige coalitie-akkoord.

Lees ook:

Onderwerpen: , ,

Auteur: Vincent Krabbendam

Nieuw kabinet: 1,25 miljard euro per jaar extra voor beheer en onderhoud infrastructuur | Infrasite

Nieuw kabinet: 1,25 miljard euro per jaar extra voor beheer en onderhoud infrastructuur

A1 Muiden. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie
Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

Er komt 1,25 miljard euro per jaar beschikbaar om de achterstanden in het beheer en onderhoud van infrastructuur in te lopen. Het extra geld is ook bedoeld om wegen, bruggen, viaducten en spoor in de toekomst te blijven onderhouden, renoveren en vervangen. Er wordt verder gekeken naar een alternatieve aanpassing van de A27 bij natuurgebied Amelisweerd en er wordt geïnvesteerd in het uitbreiden en verbeteren van infrastructuur.

Dat blijkt uit het nieuwe Regeerakkoord, dat voortkwam uit een historisch lange onderhandelingsperiode. Het nieuwe kabinet bestaat net als de huidige demissionaire regering uit de VVD, D66, CDA en ChristenUnie. De partijen zien infrastructuur als belangrijk voor samenleving en economie. Ook het onderhoud ervan verdient dus aandacht. De partijen blijken de vaak herhaalde oproep om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur uit te trekken te hebben gehoord.

Uitbreiden en verbeteren infrastructuur

“We trekken structureel €1,25 miljard uit voor het inlopen van achterstanden bij beheer en onderhoud van onze wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen en voor het onderhoud en renoveren en vervangen ervan in de toekomst, ook met het oog op de verkeersveiligheid”, zo staat te lezen in het akkoord dat de coalitie heeft gesloten. Daarin staat ook: “We investeren in de uitbreiding en verbetering van de infrastructuur voor openbaar vervoer, fiets, auto en water omdat we goede en snellere verbindingen willen tussen stad en regio.” De grootste knelpunten uit de Integrale Mobiliteitsanalyse vormen hierbij de leidraad.

A27 wel of niet verbreden?

Over de A27 bij Amelisweerd is de laatste jaren al veel gezegd en geschreven. Het huidige tracébesluit gaat uit van een verbreding van deze snelweg bij natuurgebied Amelisweerd, maar daar is veel weerstand tegen vanwege de mogelijke schadelijke gevolgen voor dat gebied. De provincie en gemeente Utrecht stelden enige maanden geleden al een alternatief voor waarbij de weg niet hoeft te worden verbreed. Het nieuwe kabinet neemt dat voorstel serieus en gaat er samen met de regio naar kijken. Maar, zo staat er ook te lezen: als dat alternatief te weinig kansen biedt, dan gaan de plannen door op de ingeslagen weg.

Woningen ontsluiten en geld voor Lelylijn

“We zetten in op goede verbindingen voor de binnenvaart door bediening van sluizen, bruggen en wegverkeer beter op elkaar af te stemmen en te zorgen voor goede ligplaatsen”, belooft het nieuwe kabinet. Er wordt ook 7,5 miljard euro extra gestoken in het Mobiliteitsfonds om nieuwe huizen in veertien stedelijke gebieden beter te ontsluiten voor auto’s, fietsen en het openbaar vervoer. Het kabinet reserveert verder middelen om op termijn de Lelylijn mede te kunnen financieren. Bovendien wordt er de komende tien jaar 35 miljard euro vrijgemaakt voor het klimaat- en transitiefonds, onder meer om de energie-infrastructuur op peil te brengen. Lees hier het volledige coalitie-akkoord.

Lees ook:

Onderwerpen: , ,

Auteur: Vincent Krabbendam