Opening hoogspanningsstation Eemshaven – Oudeschip

Vandaag wordt het nieuwe 380 kV hoogspanningsstation Oudeschip officieel geopend. Het station vervult een cruciale functie in het ontsluiten van de grootschalige productie in de Eemshaven en is het beginpunt van de nieuwe 380 kV verbinding tussen Eemshaven en het westen van het land. De opening van het station markeert tevens de eerste mijlpaal in het vergroten van de transportcapaciteit in het noorden.

De totale productie in het Noorden van het land overstijgt de vraag naar elektriciteit in de regio. Daarom dient een aanzienlijk deel van deze productie te worden getransporteerd naar andere delen van Nederland. Om de transportcapaciteit uit te breiden is station Oudeschip gebouwd. Tevens werd een bestaande 90 km lange 220 kV verbinding tussen Zwolle en Groningen uitgebreid, werd een transformator in Ens bijgeplaatst en is een nieuwe 110 kV kabelverbinding van 19 km lengte tussen Hoogeveen en Beilen aangelegd. hiermee is de transportcapaciteit op de korte termijn aanzienlijk uitgebreid.

Verdere vergroting transportcapaciteit

Voor de verdere vergroting van de transportcapaciteit is een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Diemen noodzakelijk. Het nieuwe station Oudeschip is het beginpunt van deze circa 220 km lange Noord-West 380 kV verbinding die in voorbereiding is door TenneT en het Ministerie van EL&I. Op dit moment worden verschillende tracéalternatieven voor de 1,2 miljard euro kostende verbinding beoordeeld. De nieuwe verbinding is naar verwachting eind 2016 gereed.

Grootschalige productie

TenneT werkt voortdurend aan versterking en uitbouw van het hoogspanningsnetwerk. Naast de projecten in het noorden van het land, zijn in het westen de werkzaamheden voor de Randstad380kV verbinding begin dit jaar begonnen. Verder is in het zuiden het voorkeurstracé voor een nieuwe verbinding van Borssele naar Tilburg dit voorjaar bekend gemaakt. De miljardeninvestering van TenneT vergroot de leveringszekerheid van elektriciteit en maakt de inpassing van duurzame energie mogelijk.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Tennet Transmission System Operator BV