UITSTOOT

Zeeuwse Milieufederatie: neem een voorbeeld aan de baggervloot van Jan de Nul!

De Westerschelde (bron LimoWreck, Wikimedia Commons)

Om de Westerschelde op de afgesproken diepte te houden heeft de Vlaamse overheid eerder dit jaar een vergunning voor vaargeulonderhoud gekregen. Daarin is afgesproken dat wanneer de stikstof-emissie de norm overschrijdt, het Belgische baggerbedrijf Jan De Nul Group wordt ingezet. De reden: dat bedrijf heeft een aantal van haar schepen standaard uitgerust met ULEv technologie, zo schrijft de Zeeuwse Milieufederatie. Die stelt nu voor deze schone techniek ook te integreren in het kustlijnzorgprogramma van Rijkswaterstaat. 

ULEv staat voor Ultra-Low Emission vessel (ULEv). Baggerschepen die zijn uitgerust met deze techniek zorgen via nabehandeling voor 80 tot 90 % minder uitstoot van stikstofdioxiden en fijnstof. Het resultaat: minder broeikasgassen, schonere lucht en een sterke afname van de stikstofuitstoot. Momenteel wordt voor werkzaamheden op de Westerschelde in het kader van vaargeulonderhoud wel al de hypermoderne sleephopperzuiger Sanderus van Jan de Nul Group ingezet.

Broeikasgassen

Programmamanager Deltawateren Mascha Dedert van de Zeeuwse Milieufederatie: ‘Baggerschepen zijn continu bezig om de Westerschelde en andere vaarroutes voor de kust bevaarbaar te houden. Ook voor de kustlijnzorg is grote inzet nodig van schepen om Zeeland veilig te houden tegen de zee. Al die schepen, voor baggeren, onderhoud of transport zijn verantwoordelijk voor een grote uitstoot van broeikasgassen, fijnstof én stikstof. Alle reden dus om de scheepvaart in de Westerschelde snel zo duurzaam mogelijk te maken.’

Kustlijnzorgprogramma

Dedert stelt voor dezelfde ULEv filtertechnologie die nu al op de Belgische baggerschepen in de praktijk wordt toegepast ook de standaard te maken voor schepen die in de Nederlandse kustwateren baggeren. ‘ZMf verbaast zich er over dat er vanuit de Nederlandse overheid hiervoor nog weinig stimulans lijkt te zijn. De techniek die op de schepen van Jan de Nul al wordt toegepast kan daarin een sleutel zijn en is een kans die we niet mogen laten liggen. Desondanks zien wij nog te weinig initiatief op dit gebied in Nederland. Dat moet veranderen, want we kunnen het ons niet veroorloven om te blijven uitstoten zoals we nu doen. Een mooie stap zou zijn om verdere toepassing van de ULEv techniek in de Nederlandse scheepvaart te integreren in het kustlijnzorgprogramma van Rijkswaterstaat.’

LEES OOK

Onderzoek: sedimentverlies door baggeren kan infrastructuur en natuur schaden

Auteur: Redactie