herinrichting straat

‘Stikstofreductiewet maar deels oplossing voor bouw- en infrasector’

herinrichting straat foto: Yvonne

Brancheorganisatie Bouwend Nederland is blij met de ambities die naar voren komen in de nieuwe wet om de stikstofuitstoot in 2035 met de helft terug te brengen. Die verkleinen de kans dat de Raad van State de stikstof-aanpak van het kabinet weer verwerpt, zoals begin vorig jaar gebeurde met het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Of de bouw- en infrasector geholpen is met de extra stikstofruimte die de wet oplevert is echter nog maar de vraag.

Voorzitter Maxime Verhagen ziet de wet het liefst zo snel mogelijk in werking treden. “De wet draagt bij aan het hoognodige herstel van de natuur en biedt ruimte voor een deel van de bouwactiviteiten. Het kabinet moet echter werk blijven maken van extra stikstofruimte op korte termijn voor economische ontwikkelingen, eerst en vooral voor infrastructuur en grootschalige woningbouw. Die hebben we nodig om de economie weer op gang te krijgen en de werkgelegenheid op peil te houden.” Nu is er nog veel onduidelijkheid of de extra stikstofruimte hiervoor genoeg is.

Drempelwaarde

Het wetsvoorstel ‘Stikstofreductie en natuurverbetering’ van minister Schouten van Landbouw bevat een heel pakket aan maatregelen om de natuur te versterken en de stikstofuitstoot omlaag te brengen. Elke sector moet daaraan bijdragen. Voor de bouw is er een gedeeltelijke vrijstelling van de natuurvergunningsplicht in opgenomen. De vrijstelling geldt voor bouwactiviteiten in de bouw- en sloopfase, waarin emissies tijdelijk en beperkt zijn. Deze vrijstelling maakt vergunningverlening voor de aanleg of bouw van woningen, utiliteit, energieprojecten en activiteiten in de grond-, weg- en waterbouw makkelijker. Voor projecten die juist in de gebruiksfase veel stikstofuitstoot veroorzaken, zoals snelwegen, geldt de vrijstelling niet en die blijven dus veel last houden van de beperkende stikstofregels.

Eerder pleitte Bouwend Nederland, dat zich sinds 7 december koninklijk mag noemen, al voor een drempelwaarde voor de gebruiksfase van infrastructuur en grootschalige woningbouw. Dat zou de vergunningverlening versoepelen. Als een project onder een bepaalde drempelwaarde blijft, hoeft er geen natuurvergunning te worden aangevraagd. Er was aanvankelijk wel sprake van het opnemen van zo’n drempelwaarde, maar die is het definitieve wetsvoorstel vervangen door de gedeeltelijke vrijstelling.

Meer ontwikkelruimte

Ook MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat het wetsvoorstel onvoldoende ruimte biedt voor economische ontwikkeling. “Niet alleen infraprojecten, havenactiviteiten, ontwikkelingen in de landbouw, maar ook woningbouw in delen van het land kunnen daardoor geen doorgang vinden. Het is daarom cruciaal dat zo snel mogelijk en in ieder geval in aanloop naar de formatie duidelijk wordt dat er op korte termijn meer ontwikkelruimte gaat komen. Alleen zo kunnen we ons uit de coronacrisis investeren”, aldus de ondernemersorganisaties.

Net als Bouwend Nederland zijn ze voorstander van een drempelwaarde. “Het zou perspectief geven aan miljardeninvesteringen in ons land met bijbehorende werkgelegenheid, die overal in ons land nu ‘on hold’ staan, en ook met de voorliggende wet nog niet verder kunnen als gevolg van kleine deposities in de gebruiksfase.”

De provincies zien een regionaal stikstofregegistratiesysteem als mogelijke oplossing. Daarover zijn ze in gesprek met het Rijk.

Kamerdebat en stemming

De Tweede Kamer debatteerde donderdag over het wetsvoorstel ‘Stikstofreductie en natuurverbetering’ en over het alternatieve wetsvoorstel van GroenLinks. Komende dinsdag wordt er gestemd over de wetsvoorstellen en de ingediende moties. Omdat minister Schouten voorafgaand aan het debat een deal heeft gesloten met oppositiepartijen SP, 50PLUS en SGP kan ze rekenen op een meerderheid in zowel de Tweede als Eerste Kamer. Het alternatieve plan van Groen Links kreeg de nodige kritiek in de Kamer, onder meer omdat het niet concreet genoeg zou zijn.

Lees ook

‘Infrasector niet geholpen met nieuwe aanpak stikstofreductie’

Auteur: Redactie Infrasite