Nieuw College van Rijksadviseurs aangetreden

meer dan ooit CRa nodig!

Op 31 augustus vond in het Armamentarium in Delft de feestelijke overdracht plaats van het oude naar het nieuwe CRa. Eric Luiten en Rients Dijkstra zijn opgevolgd door landschapsarchitect Berno Strootman en architect-stedenbouwkundige Daan Zandbelt, die beiden de titel Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving hebben. Rijksbouwmeester Floris Alkemade is sinds 1 september 2015 de voorzitter van het College.

Tijdens het symposium onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes wees Floris Alkemade op het belang van het CRa. ‘Het College biedt onafhankelijk en multidisciplinair advies aan het Rijk over de grote thema’s zoals energietransitie en bereikbaarheid. Daarmee is het CRa voor mij een onmisbaar onderdeel van het rijksbouwmeesterschap.’

Veelbelovende relatie tussen onderzoek en ontwerp
De directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) Hans Mommaas wees op het belang van het geluid van de ontwerper binnen de projecten van het Rijk en sprak de intentie uit om de onder het vorige College ontstane samenwerking tussen CRa en PBL verder te intensiveren. ‘We hebben de afgelopen jaren samengewerkt op projecten, zoals aan de vergroening van de infrastructuur. Dat leidt, soms met knarsen en piepen, tot het stellen van nieuwe vragen. Wij ervaren dat als een verrijking, hebben wij veel waardering voor. Het is een permanent zoeken naar wat we aan elkaar hebben en voor welke vraagstellingen kunnen we dit inzetten.’

Blik achter de schermen
De scheidende Rijksadviseurs gaven een blik achter de schermen van vier jaar rijksadviseurschap. Rients Dijkstra vertelde over zijn ervaringen met de Ladder Duurzame Verstedelijking, de ringwegen van Utrecht en Groningen en het door hem geïnitieerde Loket Knooppunten. De belangrijkste les noemde Rients Dijkstra ‘dwars door alle belemmeringen heen blijven aandringen op het gesprek. Als je het met elkaar over de inhoud hebt haal je de moeilijkheden uit het proces.’ Rients Dijkstra pleitte naast het met vernieuwd elan oppakken van de Ladder voor een Ladder Duurzame Mobiliteit. Aan de hand van tien stellingen over landschap en water als publieke zaken kwam Eric Luiten tot de conclusie dat er meer dan ooit een College van Rijksadviseurs nodig is. Hij bekritiseerde het huidige ‘onheldere opdrachtgeverschap en fragmentatie in het beleid’. Volgens Eric Luiten is het hoog tijd dat het CRa een stevigere constitutionele verankering krijgt.

Kristallisatiepunt
Ook Peter Heij van I en M en Meindert Smallenbroek van EZ dragen het CRa een warm hart toe. ‘Het CRa is een kristalisatiepunt waar werelden bij elkaar komen en waar het spannend wordt.’ ‘Wij worden geprikkeld door de Rijksadviseurs’. Peter Hei prees de voortrekkersrol die Rients Dijkstra heeft gehad ten aanzien van het fietsbeleid. Een paar jaar geleden was fiets geen issue. Rients agendeerde de potentie van fiets als vervoersmiddel waar meerdere overheidsdoelen mee gehaald kunnen worden, en dat heeft effect gehad.’

Meer informatie
Meer over de ervaringen van het CRa 2012-2016 is te lezen in het afscheidsmagazine met onder meer een artikel over het CRa als ‘thuishonk voor kwaliteit’, dagtrips met de Rijksadviseurs en een volledige lijst met adviezen en activiteiten. U vindt het afscheidsmagazine op de website van CRa

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: College van Rijksadviseurs