Routeplanner voor invoering Omgevingswet

In aanloop naar de Omgevingswet oriënteren veel overheden zich op hun strategie voor de invoering ervan. Het Programma Aan de slag met de Omgevingswet, een initiatief van IPO, Unie van Waterschappen, VNG en het Rijk, ontwikkelde een digitale routeplanner om hen hierbij te helpen.

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt bijvoorbeeld 26 bestaande wetten op het gebied van onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Verantwoordelijken voor de invoering van de Omgevingswet kunnen de routeplanner gebruiken bij het vormgeven van het verandertraject in hun organisatie. Daarnaast biedt de routeplanner een startpunt om binnen de eigen organisatie het gesprek aan te gaan over wat er gaat veranderen door de invoering van de Omgevingswet.

Aparte versies Routeplanner
IPO, VNG, UvW en het Rijk stemmen hun aanpak voor de invoeringsondersteuning op elkaar af. De invoering van de wet vraagt echter op onderdelen wat anders van de verschillende overheden. Vandaar dat er is besloten om voor de verschillende overheden aparte versies van de routeplanner uit te geven.

De meest actuele versies zijn beschikbaar via aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Meer informatie van de redactie
Lees ook het bericht Kabinet maakt ontwerpbesluiten Omgevingswet openbaar op www.openbareruimtesite.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Unie van Waterschappen (UVW)