KvK: Weinig begrip ondernemers voor bezuinigingsmaatregelen

48% van de ondernemers vindt de aangekondigde lastenverzwaring voor ondernemers in de Miljoenennota onbegrijpelijk. Het bedrijfsleven is de motor van de economie en zij vinden dat er juist nu gestimuleerd moet worden, de crisis is immers nog niet voorbij.

33% van de respondenten kan wel begrip opbrengen voor de forse bezuinigingsmaatregelen. Zij zien het als onontkoombaar dat iedereen moet inleveren. Als de economie nog verder verslechtert, vindt een ruime meerderheid het echter tijd voor meer stimuleringsmaatregelen. Dit blijkt uit een onderzoek onder het ondernemerspanel van de Kamer van Koophandel.

Zzp’ers

De zzp’er wordt slechts 3 maal en niet noemenswaardig vermeld in de Miljoenennota. Van de zzp’ers had 50% een versoepeling van het urencriterium (nu 1225 uur) verwacht, 36% had gerekend op vereenvoudiging of afschaffing van de VAR-verklaring. Andere genoemde verwachtingen: regeling voor Arbeidsongeschiktheid en Pensioen, en verlaging van de btw.

Ton Nelissen, waarnemend bestuursvoorzitter Kamer van Koophandel Nederland: ‘Het Handelsregister telt zo’n 800.000 zzp’ers, dat aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen. Zij leveren een waardevolle bijdragen aan de Nederlandse economie. Het zou een goede zaak zijn als zij voortaan ook vertegenwoordigd zouden zijn in de besturen van de Kamers.’

Verwachtingen

Minder dan de helft van de ondernemers verwacht voor zijn eigen bedrijf geen direct effect op zijn ondernemersplannen, terwijl de andere helft maatregelen gaat nemen: meer of juist minder investeren, meer of minder personeel of zelfs stoppen van het bedrijf.

Maatregelen

22% geeft aan gebruik gemaakt te hebben van een of meerdere crisismaatregelen: deeltijd WW, mogelijkheid om investeringen versneld af te schrijven, verruiming van de mogelijkheid verliezen te verrekenen met winsten uit voorgaande jaren etc.

Deze maatregelen worden in 2012 echter afgeschaft of zijn dat al. 39% van de ondernemers zouden het liefst de verruiming van de mogelijkheid verliezen te verrekenen met winsten uit voorgaande jaren verlengd willen zien.

Het merendeel van de ondernemers vindt het overigens een goed idee van het kabinet om succesvol/winstgevend ondernemerschap te belonen, dit moet echter niet ten koste gaan van de minder succesvolle ondernemer.

Over het KvK Ondernemerspanel

Het Ondernemerspanel van de Kamer van Koophandel telt bijna 10.000 leden. Zij krijgen per jaar 6 tot 10 uitnodigingen om deel te nemen aan online onderzoek, onder meer over actuele onderwerpen zoals wetswijzigingen, belastingen, effecten van economische crisis en overige ondernemersvraagstukken. Het panel biedt de Kamer van Koophandel ook de kans haar producten en diensten direct af te stemmen op de behoefte van de ondernemers.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Kamer van Koophandel Nederland