Kamerbrief over kortingsactie OV bij werkzaamheden

Den Haag – Op 15 september 2008 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met daarin antwoorden op vragen die het lid Roemer heeft gesteld over de kortingsactie om automobilisten bij wegwerkzaamheden het openbaar vervoer in te verleiden.

Hieronder leest u de volledige brief 2008105569085 Beantwoording kamervragen over de kortingsactie om automobilisten bij wegwerkzaamheden het ov in te verleiden. Kamerstuk | 2008-09-15.

Geachte voorzitter,

Hiermee beantwoord ik de vragen die het lid Roemer heeft gesteld over de kortingsactie om automobilisten bij wegwerkzaamheden het openbaar vervoer in te verleiden.

1

Wat is uw reactie op het bericht dat automobilisten langs de A73 bij wegwerkzaamheden geen korting voor het openbaar vervoer kunnen krijgen omdat de NS en Veolia het hierover niet eens konden worden?

1

Ik ben er voorstander van om op de route Venlo – Roermond de A naar Beter kaartjes in te zetten voor automobilisten die tijdens grote wegwerkzaamheden met het openbaar vervoer willen reizen. Daarom verheugt het me dat NS en Veolia samen in gesprek zijn gebleven en dat zij afgelopen vrijdag (5 september 2008 red.) in principe tot een akkoord zijn gekomen. Zij stellen nu een contract op zodat er vóór het eerste weekeinde van oktober, tevens koopzondag in Roermond, op deze route met korting gereisd kan gaan worden.

2

Kunt u uiteenzetten waarom NS en Veolia geen eensgezindheid hebben bereikt over de betalingen bij deze kortingsactie?

2

Zie het antwoord op vraag 1.

3

Waarom heeft u alleen met de NS de afspraken over deze kortingsactie gemaakt en niet ook met de overige treinvervoerders Veolia, Arriva, Connexxion en Syntus? Kunt u deze keuze toelichten en in hoeverre past deze binnen de marktwerking op het spoor, waarbij juist gekozen is voor meerdere vervoerders die allemaal hun eigen beleid kunnen voeren?

3

In het onderhavige geval in Roermond is door RWS ook met Veolia gesproken. Rijkswaterstaat probeert om bij groot onderhoud aan de weg, waarbij grote verkeershinder is te verwachten, maatwerkoplossingen te bieden ongeacht welke marktpartij voor het vervoer zorgt. Er wordt dus ook met andere vervoerders over oplossingen gesproken.

4

Kunnen Arriva, Connexxion en Syntus het wel eens worden met de NS over de betalingsregeling bij deze korting voor de automobilisten?

4

Over het algemeen gaat dat goed. Bij wegwerkzaamheden aan de A2 (Geldermalsen), N3 (Dordrecht) en A13 (Rotterdam) zijn in goed overleg met de vervoerders Arriva, Connexxion en RET afspraken gemaakt over verschillende vormen van goedkoper openbaar vervoer tijdens de wegwerkzaamheden op deze wegen.

5

Wat voor maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat automobilisten bij wegonderhoud goedkoop van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken, ongeacht de vervoerder die daar rijdt?

5

Inzet van goedkoper openbaar vervoer om zware verkeershinder bij groot wegonderhoud te beperken is regionaal maatwerk, waarbij wordt gezocht naar het bieden van een goed alternatief voor de weggebruiker. Met NS en Connexxion zijn raamovereenkomsten afgesloten. Met andere vervoerders wordt overlegd. Voor het stads- en streekvervoer gaat RWS eerst in overleg met de opdrachtgever van het openbaar vervoer en daarna met de vervoerder(s) zelf.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings