Commissie Tunnelveiligheid eens met aanpak veiligheid Noord/Zuidlijn

De nationale Commissie Tunnelveiligheid is het eens met de Amsterdamse aanpak van de veiligheid van de Noord/Zuidlijn

Amsterdam – In een aanvulling op het in maart 2007 gegeven advies laat de commissie weten waardering te hebben voor de extra inzet en intenties van de gemeente om de veiligheid van de nieuwe metrolijn te realiseren.

De commissie schaart zich ook achter de keuze van de gemeente om daarbij uit te gaan van het Safe Haven-concept: Een metrovoertuig in problemen rijdt altijd door naar het eerstvolgende station waar alle faciliteiten aanwezig zijn om reizigers zo snel mogelijk te evacueren.

Wethouder Tjeerd Herrema (Verkeer, Vervoer en Infrastructuur): “De Commissie Tunnelveiligheid onderschrijft het Safe Haven-concept en de extra maatregelen die de gemeente naar aanleiding van het eerste advies heeft doorgevoerd. De adviezen van de commissie maken weer eens duidelijk dat het denken over veiligheid bij infrastructurele projecten nooit stilstaat. De nieuwste inzichten zijn nu doorgevoerd in het veiligheidspakket van de Noord/Zuidlijn.”

Commissie Tunnelveiligheid

In maart 2007 bracht de Commissie Tunnelveiligheid zijn definitieve advies uit over de veiligheid van de Noord/Zuidlijn. De gemeente had de commissie om dit advies gevraagd in het kader van de bouwvergunning voor het maken van de tunnels van de Noord/Zuidlijn. Het advies van de commissie leidde ertoe dat de gemeente een aantal aanvullende maatregelen heeft getroffen om in geval van een brand de vluchtmogelijkheden te verbeteren. Het gaat om speciale verlichting rond de vluchtdeuren en langs het vluchtpad, overdruk in trappenhuizen en nooduitgangen, extra ventilatie in de stations, goede bescherming van de derde rail en een goed begaanbaar ballastbed. Al deze maatregelen zijn opgenomen in het ontwerp van de tunnels en de stations.

In het eerder gegeven advies was de commissie kritisch over de door de gemeente gehanteerde methode om de kans op een ernstig ongeluk te berekenen. Op verzoek van de commissie heeft de gemeente een nieuwe berekening gemaakt en aan de commissie gepresenteerd. De commissie erkent dat het heel moeilijk is om overeenstemming te bereiken over de juiste rekenmethode omdat er gewoonweg geen standaardrekenmethode bestaat. De commissie vindt daarom dat het nu veel beter is om alle aandacht te richten op de uitwerking van concrete maatregelen.

Brandbestendigheid

In de aanvulling op het definitieve advies vraagt de commissie ook aandacht voor de brandbestendigheid, de maximale brandlast en het gebruik van niet-giftige materialen. De gemeente heeft toegezegd hiermee terdege rekening te zullen houden bij het bestellen van het nieuwe metromaterieel.

De gemeente zal de aanvulling op het advies ook bespreken met de Vereniging de Bovengrondse. Dit vloeit voort uit de afspraken die de gemeente en de vereniging eind vorig jaar hebben gemaakt over de veiligheid van de Noord/Zuidlijn.

Het advies van de Commissie Tunnelveiligheid wordt meegenomen bij de beoordeling van de bouwaanvraag voor de tunnels.

Lees de tekst van het aanvullend advies van de Commissie Tunnelveiligheid op de website van de Noord/Zuidlijn

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam