Arcadis en Bioengineering winnen Amerikaans contract

ARCADIS EN BIOENGINEERING WINNEN CONTRACT VAN $150 MILJOEN
VOOR BESCHERMING NEW ORLEANS TEGEN OVERSTROMINGEN

Arnhem – ARCADIS, de internationale advies- en ingenieursonderneming, heeft vandaag bekend gemaakt dat het in een joint venture met Bioengineering Group een groot raamwerkcontract heeft verworven van het U.S. Army Corps of Engineers (Corps), de Amerikaanse Rijkswaterstaat. Het contract betreft het leveren van ontwerpdiensten, multidisciplinaire adviezen en uitvoeringsbegeleiding voor de bescherming van de omgeving van New Orleans tegen overstromingen. De joint venture van ARCADIS en Bioengineering werkt samen met de Amerikaanse bedrijven HNTB en Tetra Tech, terwijl voor specialistische hydraulische expertise een beroep wordt gedaan op WL Delft Hydraulics en Alkyon, beide uit Nederland.

Het contract geldt voor een jaar en kan vier keer met een jaar worden verlengd. De maximale contractwaarde bedraagt $150 miljoen. Dit contract is het eerste sinds de orkaan Katrina, voor ontwerpwerk bedoeld om de kust van de Golf van Mexico ook in de toekomst te beveiligen tegen de effecten van orkanen. Tot nu toe werd vooral gewerkt aan het opruimen van de door Katrina veroorzaakte ravage en herstel van schade. Het contract is toegekend in het kader van de Amerikaanse regeling voor stimulering van kleine bedrijven. Bioengineering valt onder deze regeling en door de goede samenwerkingsrelatie met ARCADIS, geformaliseerd in een mentor protégé overeenkomst, heeft de joint venture het contract kunnen verwerven.

Steve Blake, directeur van ARCADIS in de V.S., over het contract: “Wij zijn enorm gemotiveerd om het Corps en de bevolking van Louisiana te helpen met onze kennis op het gebied van watermanagement. We zien er naar uit om samen met het Corps, Bioengineering Group en de andere teampartners onze diensten te verlenen. Wij beschouwen het als een voorrecht dat wij voor deze opdracht zijn gekozen.”

“Wij zijn verheugd dat we voor dit project zijn geselecteerd,” zei Wendi Goldsmith, President van Bioengineering Group, Inc. “We kennen de kust van de Golf van Mexico en haar inwoners. We werken graag samen met ARCADIS in het leveren van state-of-the-art duurzame ontwerpen, advieswerk en uitvoeringsbegeleiding voor dit project.”

Harrie Noy, bestuursvoorzitter van ARCADIS, zei: “Dit is een belangrijke opdracht die de voordelen laat zien van het internationaal uitwisselen van kennis en ervaring. Door natuurlijke omstandigheden heeft Nederland veel ervaring en een goede reputatie als het gaat om de beveiliging tegen hoog water. Doordat ARCADIS in Nederland een leidende positie heeft in watermanagement en daarnaast sterk aanwezig is in de Verenigde Staten, zijn we in staat om de uitgebreide Nederlandse ervaring op dit gebied, toe te passen in de regio New Orleans die door Katrina zo zwaar is getroffen. We zijn trots dat we het Corps kunnen assisteren bij het beschermen van de inwoners van Louisiana tegen overstromingen. We zijn ook blij dat we als mentor met onze partners in Bioengineering Group dit project kunnen doen.”

Onder dit contract zal worden gewerkt voor het Hurricane Protection Office en het Protection Restoration Office van het New Orleans District van het Corps. Verwacht wordt dat een breed scala aan expertise nodig is, waaronder programmamanagement en uitvoeringsbegeleiding alsmede het evalueren en ontwerpen van dijken en andere beschermingsconstructies tegen hoog water. Daarnaast wordt gewerkt aan speciale maatregelen ter bescherming van de bewoners die naast het Inner Harbor Navigation Canal wonen, aan grote pompinstallaties en aan studies naar verbeterde niveaus van bescherming tegen overstromingen voor New Orleans en het zuiden van de staat Louisiana. Centrale controle op procedures en een strikte kwaliteitsbewaking zijn uitgangspunten bij deze opdracht. Door gebruik te maken van internationale kennis en ervaring kunnen kosten worden bespaard en wordt lokale expertise bevorderd. De voortgang wordt bewaakt met behulp van een ‘Project Control Panel’ zodat transparant het bereiken van vooraf bepaalde, meetbare projectdoelen kan worden gevolgd.

ARCADIS is een internationale onderneming die projectmanagement, adviezen en ingenieursdiensten levert voor het verbeteren van bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Infrastructuur – Milieu – Gebouwen. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten. Voor bedrijven en overheden. Met meer dan 11.000 mensen en een omzet van € 1,2 miljard. Multinationaal aanwezig met een dicht netwerk van kantoren en kennis en ervaring van internationaal niveau. www.arcadis-global.nl

Bioengineering Group, Inc., (gevestigd te Salem, Massachusetts) is een kleine onderneming, geleid door een vrouw, met veel deskundigheid op het gebied van ecologie, aardwetenschappen en landschapsarchitectuur. De diensten betreffen kustbescherming, inclusief werk voor wetlands; rivier en water management alsmede duurzaam ontwerpen, waaronder ontwerp van ‘groene’ gebouwen. www.bioengineering.com

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ARCADIS N.V.