Wijziging Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit

Den Haag – Per 1 januari 2007 wijzigt de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit (uitvoeringsregeling) ten aanzien van de termijn voor een afwijkend regime voor de bijzondere categorie avi-bodemas in het kader van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming. Door deze wijziging kan het gebruiken van de bijzondere categorie avi-bodemas worden gecontinueerd op de wijze zoals ook vóór 1 januari 2007 gebruikelijk was.

De termijn voor een afwijkend regime voor de bijzondere categorie avi-bodemas is verlengd tot 1 januari 2008. Dit is nodig aangezien de huidige verlenging op 1 januari 2007 afloopt en recentelijk duidelijk is geworden dat het Besluit bodemkwaliteit niet op die datum inwerking zal treden. De toepassing van de huidige bijzondere categorie avi-bodemas blijft mogelijk onder het Besluit bodemkwaliteit.

Het Bouwstoffenbesluit en de Wijziging Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit, Staatscourant 20-12-2006, nr. 248 vindt u op
www.senternovem.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: SenterNovem Den Haag