infra algemeen

‘Infrabedrijven merken nog weinig van grootste opknapbeurt ooit’

Foto alleen ter illustratie. Werkzaamheden aan de westelijke ringweg in Groningen (2023). ANP / Hollandse Hoogte / Kees van de Veen

Veel kunstwerken en wegen naderen het einde van de levensduur. Volgens de minister van infrastructuur ondergaat Nederland de grootste opknapbeurt ooit. Er is werk aan de winkel, dus zou je zeggen dat aannemers in de wegenbouw meer werk op de plank hebben liggen. Dat is echter niet overal het geval, zo ziet Philip van Nieuwenhuizen, voorzitter van de branchevereniging MKB INFRA. “Opdrachtgevers zijn aan het bedenken hoe het allemaal zal moeten. Op de markt is er nog weinig van te zien.” 

Beheerders moeten anders gaan werken om te voorkomen dat Nederland vastloopt door achterstalig onderhoud, zo waarschuwde het TNO vorig jaar in een rapport. Infrasite wil weten wat dat betekent en gaat betekenen voor aannemers in de wegenbouw. We vroegen het aan Van Nieuwenhuizen, die als voorzitter van MKB INFRA regelmatig aan tafel zit met kleine en middelgrote bedrijven in de bouw en infra. Op 22 mei was hij een van de sprekers op de Dag van de Infra, een congres voor de wegenbouw in het stadion van Sparta in Rotterdam.

Vraag: zie jij dat het werk van mkb-bedrijven in de wegenbouw verandert door de vervangings- en renovatieopgave die het TNO afgelopen jaar beschreef?

Van Nieuwenhuizen: “Op dit moment zien we daar nog niet veel van. Overheidsopdrachtgevers zijn grotendeels nog aan het bedenken hoe het allemaal zal moeten en wat dan prioriteit heeft. Men denkt aan portfolio’s en een programmatische aanpak, maar daarvan is op de markt nog weinig te zien. Op het moment dat het wel zover is, dan moeten we waken dat het werk ook toegankelijk blijft voor het mkb. Daar proberen we als branchevereniging zoveel mogelijk in mee te denken.”

“Verder is de door het TNO beschreven opgave niet helemaal nieuw voor het mkb. De orderportefeuilles van aannemers zijn al goed gevuld met onder andere rioolrenovaties, onderhoudswerk en het bouw- en woonrijp maken van grond. Dat zijn werkzaamheden die horen bij de opgave, maar ook werkzaamheden waar het mkb al traditioneel aan werkt.”

Je ziet dus nog geen grote stijging in de vraag naar werkzaamheden van het mkb. Gaat die er wel komen?

“Jazeker. De vraag is nu nog redelijk constant, maar zou juist groter moeten worden, want de taken die er liggen zijn enorm. Niet alleen op het gebied van vervanging en renovatie (V&R), maar ook in de nieuwbouw. Als er nog zo’n kleine miljoen woningen moeten worden gebouwd, dan betekent dat bouw- en woonrijp maken, ondergrondse infrastructuur aanleggen en straten, fietspaden, trottoirs, parken, groenstroken, wadi’s, enzovoorts.

“Het mkb is van oudsher gewend om dichtbij huis te werken, in de binnenstedelijke omgeving dus. Het is daar dat de bulk van de nieuwe woningen bij moeten worden gebouwd, dus dat werk komt zeker voor een groot deel naar het mkb.”

Merk jij dat mkb-bedrijven al inspelen op de opgave met nieuwe technieken en manieren van werken?

“Ja, maar te weinig. Onze leden innoveren en ontwikkelen er ondanks lage marges op los. Maar voor hen is dat nog teveel een onderdeel van de normale gang van zaken bij de uitvoering van een werk. Men bedenkt een techniek, proces of machine om het werk efficiënter te laten verlopen en er toch nog iets aan te kunnen verdienen, maar is veel te bescheiden en treedt amper naar buiten met de vindingen. Liever gaan ze over tot de orde van de dag, want er moet gewerkt worden: niet lullen maar poetsen. Om toch iets aan publiciteit te zoeken voor al die mooie vindingen, hebben we bij MKB INFRA een presentatiemap gedecoreerd met plaatjes van door leden bedachte of gemaakte innovaties.”

“Het is belangrijk om te beseffen dat bedrijven pas met innovaties komen als ze ook echt bijdragen aan het werk. Dus niet als dat werk nog niet op de projectenkalender staat. De investering wordt pas gedaan als die ook kan worden terugverdiend.”

Dag van de Infra

Philip van Nieuwenhuizen van MKB INFRA was een van de sprekers op de Dag van de Infra, een congres van Infrasite op 22 mei in het stadion van Sparta in Rotterdam. Op de dag werd verder gepraat over wat de vervangings- en renovatieopgave betekent voor bruggenbouwers, wegenbouwbedrijven en beheerders. Wat kunnen zij nu al doen om onderhoud en renovaties te versnellen? Hoe speel je als bedrijf in op de opgave? En moet dat eigenlijk wel?

Andere sprekers gingen in op onderwerpen als emissieloos bouwen, het personeelstekort, nachtwerk en het soms stroeve aanbestedingslandschap. Op www.dagvandeinfra.nl volgt later meer informatie over de mogelijkheid om de volgende editie te bezoeken.

Lees ook:

Auteur: Geert van der Klugt

Journalist en redacteur voor Infrasite.

‘Infrabedrijven merken nog weinig van grootste opknapbeurt ooit’ | Infrasite
infra algemeen

‘Infrabedrijven merken nog weinig van grootste opknapbeurt ooit’

Foto alleen ter illustratie. Werkzaamheden aan de westelijke ringweg in Groningen (2023). ANP / Hollandse Hoogte / Kees van de Veen

Veel kunstwerken en wegen naderen het einde van de levensduur. Volgens de minister van infrastructuur ondergaat Nederland de grootste opknapbeurt ooit. Er is werk aan de winkel, dus zou je zeggen dat aannemers in de wegenbouw meer werk op de plank hebben liggen. Dat is echter niet overal het geval, zo ziet Philip van Nieuwenhuizen, voorzitter van de branchevereniging MKB INFRA. “Opdrachtgevers zijn aan het bedenken hoe het allemaal zal moeten. Op de markt is er nog weinig van te zien.” 

Beheerders moeten anders gaan werken om te voorkomen dat Nederland vastloopt door achterstalig onderhoud, zo waarschuwde het TNO vorig jaar in een rapport. Infrasite wil weten wat dat betekent en gaat betekenen voor aannemers in de wegenbouw. We vroegen het aan Van Nieuwenhuizen, die als voorzitter van MKB INFRA regelmatig aan tafel zit met kleine en middelgrote bedrijven in de bouw en infra. Op 22 mei was hij een van de sprekers op de Dag van de Infra, een congres voor de wegenbouw in het stadion van Sparta in Rotterdam.

Vraag: zie jij dat het werk van mkb-bedrijven in de wegenbouw verandert door de vervangings- en renovatieopgave die het TNO afgelopen jaar beschreef?

Van Nieuwenhuizen: “Op dit moment zien we daar nog niet veel van. Overheidsopdrachtgevers zijn grotendeels nog aan het bedenken hoe het allemaal zal moeten en wat dan prioriteit heeft. Men denkt aan portfolio’s en een programmatische aanpak, maar daarvan is op de markt nog weinig te zien. Op het moment dat het wel zover is, dan moeten we waken dat het werk ook toegankelijk blijft voor het mkb. Daar proberen we als branchevereniging zoveel mogelijk in mee te denken.”

“Verder is de door het TNO beschreven opgave niet helemaal nieuw voor het mkb. De orderportefeuilles van aannemers zijn al goed gevuld met onder andere rioolrenovaties, onderhoudswerk en het bouw- en woonrijp maken van grond. Dat zijn werkzaamheden die horen bij de opgave, maar ook werkzaamheden waar het mkb al traditioneel aan werkt.”

Je ziet dus nog geen grote stijging in de vraag naar werkzaamheden van het mkb. Gaat die er wel komen?

“Jazeker. De vraag is nu nog redelijk constant, maar zou juist groter moeten worden, want de taken die er liggen zijn enorm. Niet alleen op het gebied van vervanging en renovatie (V&R), maar ook in de nieuwbouw. Als er nog zo’n kleine miljoen woningen moeten worden gebouwd, dan betekent dat bouw- en woonrijp maken, ondergrondse infrastructuur aanleggen en straten, fietspaden, trottoirs, parken, groenstroken, wadi’s, enzovoorts.

“Het mkb is van oudsher gewend om dichtbij huis te werken, in de binnenstedelijke omgeving dus. Het is daar dat de bulk van de nieuwe woningen bij moeten worden gebouwd, dus dat werk komt zeker voor een groot deel naar het mkb.”

Merk jij dat mkb-bedrijven al inspelen op de opgave met nieuwe technieken en manieren van werken?

“Ja, maar te weinig. Onze leden innoveren en ontwikkelen er ondanks lage marges op los. Maar voor hen is dat nog teveel een onderdeel van de normale gang van zaken bij de uitvoering van een werk. Men bedenkt een techniek, proces of machine om het werk efficiënter te laten verlopen en er toch nog iets aan te kunnen verdienen, maar is veel te bescheiden en treedt amper naar buiten met de vindingen. Liever gaan ze over tot de orde van de dag, want er moet gewerkt worden: niet lullen maar poetsen. Om toch iets aan publiciteit te zoeken voor al die mooie vindingen, hebben we bij MKB INFRA een presentatiemap gedecoreerd met plaatjes van door leden bedachte of gemaakte innovaties.”

“Het is belangrijk om te beseffen dat bedrijven pas met innovaties komen als ze ook echt bijdragen aan het werk. Dus niet als dat werk nog niet op de projectenkalender staat. De investering wordt pas gedaan als die ook kan worden terugverdiend.”

Dag van de Infra

Philip van Nieuwenhuizen van MKB INFRA was een van de sprekers op de Dag van de Infra, een congres van Infrasite op 22 mei in het stadion van Sparta in Rotterdam. Op de dag werd verder gepraat over wat de vervangings- en renovatieopgave betekent voor bruggenbouwers, wegenbouwbedrijven en beheerders. Wat kunnen zij nu al doen om onderhoud en renovaties te versnellen? Hoe speel je als bedrijf in op de opgave? En moet dat eigenlijk wel?

Andere sprekers gingen in op onderwerpen als emissieloos bouwen, het personeelstekort, nachtwerk en het soms stroeve aanbestedingslandschap. Op www.dagvandeinfra.nl volgt later meer informatie over de mogelijkheid om de volgende editie te bezoeken.

Lees ook:

Auteur: Geert van der Klugt

Journalist en redacteur voor Infrasite.