crow raw duurzaam grond weg waterbouw

Duizenden GWW-contracten worden verduurzaamd

De RAW-systematiek, waarmee jaarlijks zo’n 5.000 contracten worden geschreven, wordt stukje bij beetje aangepast. Meer dan honderd experts zijn bezig met de verduurzaming van de ‘contractbijbel’ voor de grond-, weg- en waterbouw. Wat betekent dat? Tom de Water van CROW vertelt erover in een gesprek met Infrasite.

De systematiek is niet van gisteren. Opdrachtgevers gebruiken de RAW al meer dan 50 jaar om voor te schrijven met welke materialen, constructies en methodes een aannemer moet werken. In al die tijd is de systematiek regelmatig herzien en bijgewerkt zodat gebruikers altijd kunnen werken met de laatste stand der techniek. De komende jaren vindt er een flinke herziening plaats. Meerdere hoofdstukken worden onder de loep genomen.

Het is geen gebruikelijke herziening, zegt Tom de Water van CROW. Op dit moment zijn ongeveer vijftien werkgroepen, met in totaal meer dan honderd experts, bezig met het herzien van de RAW-hoofdstukken over onder andere betonverhardingen, kunstwerken, paalfunderingen en riolering. De vraag aan de experts is niet alleen of de technische inhoud nog actueel is, maar ook of het hoofdstuk verduurzaamd kan worden.

Zo kijkt een werkgroep momenteel hoe MKI een plek kan krijgen in de RAW-systematiek. “Bijvoorbeeld door informatie toe te voegen, zoals de MKI-waarden (een manier om de milieu-impact te benoemen) van asfalt- en elementverhardingen”, zegt De Water.

Bij sommige hoofdstukken is het gebruik van bepaalde materialen achterhaald en moet deze informatie aangepast worden. Een voorbeeld daarvan is de verwijdering van een materiaalsoort uit de standaardopties, zoals gebeurt met betongranulaat als funderingsmateriaal in verband met hoogwaardiger hergebruik in beton.

Ideeën worden nog volop verzameld

Het zijn slechts twee van vele voorbeelden. De Water legt uit dat er nog volop ideeën worden verzameld voor de verduurzaming van de hoofdstukken. Dat gebeurt binnen nieuwe werkgroepen en sessies die speciaal voor het project zijn georganiseerd. Een van de sessies vond eerder dit jaar plaats en ging over Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Daaruit bleek dat er behoefte is om met CROW te bepalen hoe de invoering van elektrisch materieel ingericht moet worden en wie daarvoor verantwoordelijk is. Hiervoor zal dus ook een werkgroep worden opgericht.

Experts en gebruikers hebben het laatste woord

De beheerders van de RAW-systematiek beslissen op basis van ontvangen signalen of de systematiek een toevoeging of aanpassing nodig heeft. De inhoudelijke wijzigingen komen voort uit de werkgroep die met het desbetreffende hoofdstuk aan de slag gaat. Een RAW-werkgroep is paritair ingericht, dat houdt in dat er evenveel opdrachtgevers als aannemers aan tafel zitten. Samen hebben ze tientallen jaren ervaring in het vakgebied waar het hoofdstuk over gaat.

De hele werkgroep moet het eens zijn met een wijziging of toevoeging voordat deze middels een tervisielegging wordt voorgelegd aan de gebruikers. De gebruikers kunnen door middel van een commentaarformulier feedback geven op de voorgestelde aanpassingen of toevoegingen. Deze reacties worden door de werkgroep besproken en mogelijk aangepast. Pas dan worden de teksten vastgesteld en doorgevoerd in de RAW-systematiek.

Van invloed op duizenden contracten per jaar

De Water: “Door de RAW-systematiek hoofdstuk voor hoofdstuk onder de loep te nemen en de mogelijkheden voor het verduurzamen te onderzoeken, zorgen we ervoor dat we met deze aanpassingen een standaard neerzetten. Dat niet ieder voor zich op zoek is naar meer duurzame mogelijkheden, maar dat dit geborgd is in de betrouwbare RAW-contractsystematiek. Dit heeft een positieve impact op de duizenden grond-, weg- en waterbouwcontracten die jaarlijks worden opgesteld. Als je kijkt naar de verduurzaming van de branche de afgelopen jaren, dan zijn we bij CROW geen koploper. Maar we kunnen wel het verschil maken.”

Dag van de Infra

Meer weten? Vanuit het CROW ‘Programma Verduurzaming RAW’ is Tom de Water aanwezig op de Dag van de Infra, een congres van Infrasite.nl op 22 mei in het stadion van Sparta in Rotterdam. Experts gaan op het congres in gesprek over problemen en oplossingen in de wegenbouw, met onderwerpen als verduurzaming, het personeelstekort, aanbestedingen en meer. Tom de Water is op locatie en vertelt je graag meer over de verduurzamingsslag van de RAW-systematiek. Ga naar www.dagvandeinfra.nl voor meer informatie en de mogelijkheid om het congres te bezoeken.

Lees ook:

Auteur: Redactie

Duizenden GWW-contracten worden verduurzaamd | Infrasite
crow raw duurzaam grond weg waterbouw

Duizenden GWW-contracten worden verduurzaamd

De RAW-systematiek, waarmee jaarlijks zo’n 5.000 contracten worden geschreven, wordt stukje bij beetje aangepast. Meer dan honderd experts zijn bezig met de verduurzaming van de ‘contractbijbel’ voor de grond-, weg- en waterbouw. Wat betekent dat? Tom de Water van CROW vertelt erover in een gesprek met Infrasite.

De systematiek is niet van gisteren. Opdrachtgevers gebruiken de RAW al meer dan 50 jaar om voor te schrijven met welke materialen, constructies en methodes een aannemer moet werken. In al die tijd is de systematiek regelmatig herzien en bijgewerkt zodat gebruikers altijd kunnen werken met de laatste stand der techniek. De komende jaren vindt er een flinke herziening plaats. Meerdere hoofdstukken worden onder de loep genomen.

Het is geen gebruikelijke herziening, zegt Tom de Water van CROW. Op dit moment zijn ongeveer vijftien werkgroepen, met in totaal meer dan honderd experts, bezig met het herzien van de RAW-hoofdstukken over onder andere betonverhardingen, kunstwerken, paalfunderingen en riolering. De vraag aan de experts is niet alleen of de technische inhoud nog actueel is, maar ook of het hoofdstuk verduurzaamd kan worden.

Zo kijkt een werkgroep momenteel hoe MKI een plek kan krijgen in de RAW-systematiek. “Bijvoorbeeld door informatie toe te voegen, zoals de MKI-waarden (een manier om de milieu-impact te benoemen) van asfalt- en elementverhardingen”, zegt De Water.

Bij sommige hoofdstukken is het gebruik van bepaalde materialen achterhaald en moet deze informatie aangepast worden. Een voorbeeld daarvan is de verwijdering van een materiaalsoort uit de standaardopties, zoals gebeurt met betongranulaat als funderingsmateriaal in verband met hoogwaardiger hergebruik in beton.

Ideeën worden nog volop verzameld

Het zijn slechts twee van vele voorbeelden. De Water legt uit dat er nog volop ideeën worden verzameld voor de verduurzaming van de hoofdstukken. Dat gebeurt binnen nieuwe werkgroepen en sessies die speciaal voor het project zijn georganiseerd. Een van de sessies vond eerder dit jaar plaats en ging over Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Daaruit bleek dat er behoefte is om met CROW te bepalen hoe de invoering van elektrisch materieel ingericht moet worden en wie daarvoor verantwoordelijk is. Hiervoor zal dus ook een werkgroep worden opgericht.

Experts en gebruikers hebben het laatste woord

De beheerders van de RAW-systematiek beslissen op basis van ontvangen signalen of de systematiek een toevoeging of aanpassing nodig heeft. De inhoudelijke wijzigingen komen voort uit de werkgroep die met het desbetreffende hoofdstuk aan de slag gaat. Een RAW-werkgroep is paritair ingericht, dat houdt in dat er evenveel opdrachtgevers als aannemers aan tafel zitten. Samen hebben ze tientallen jaren ervaring in het vakgebied waar het hoofdstuk over gaat.

De hele werkgroep moet het eens zijn met een wijziging of toevoeging voordat deze middels een tervisielegging wordt voorgelegd aan de gebruikers. De gebruikers kunnen door middel van een commentaarformulier feedback geven op de voorgestelde aanpassingen of toevoegingen. Deze reacties worden door de werkgroep besproken en mogelijk aangepast. Pas dan worden de teksten vastgesteld en doorgevoerd in de RAW-systematiek.

Van invloed op duizenden contracten per jaar

De Water: “Door de RAW-systematiek hoofdstuk voor hoofdstuk onder de loep te nemen en de mogelijkheden voor het verduurzamen te onderzoeken, zorgen we ervoor dat we met deze aanpassingen een standaard neerzetten. Dat niet ieder voor zich op zoek is naar meer duurzame mogelijkheden, maar dat dit geborgd is in de betrouwbare RAW-contractsystematiek. Dit heeft een positieve impact op de duizenden grond-, weg- en waterbouwcontracten die jaarlijks worden opgesteld. Als je kijkt naar de verduurzaming van de branche de afgelopen jaren, dan zijn we bij CROW geen koploper. Maar we kunnen wel het verschil maken.”

Dag van de Infra

Meer weten? Vanuit het CROW ‘Programma Verduurzaming RAW’ is Tom de Water aanwezig op de Dag van de Infra, een congres van Infrasite.nl op 22 mei in het stadion van Sparta in Rotterdam. Experts gaan op het congres in gesprek over problemen en oplossingen in de wegenbouw, met onderwerpen als verduurzaming, het personeelstekort, aanbestedingen en meer. Tom de Water is op locatie en vertelt je graag meer over de verduurzamingsslag van de RAW-systematiek. Ga naar www.dagvandeinfra.nl voor meer informatie en de mogelijkheid om het congres te bezoeken.

Lees ook:

Auteur: Redactie