Vakbonden accepteren eindbod cao bouw & infra, lonen stijgen 1 januari

Afsluiting A10 Zuid richting Schiphol bij Zuidas algemeen (1)
Foto ter impressie. Werkzaamheden aan de A10 Zuid voor de verbouwing van het station Amsterdam-Zuid in september 2023. ANP / Ramon van Flymen

Een meerderheid van de leden van de vakbonden FNV en CNV hebben ingestemd met het eindbod van de werkgevers voor de nieuwe cao bouw en infra. De nieuwe arbeidsvoorwaarden, waaronder een gemiddelde loonsverhoging van ongeveer tien procent over heel het jaar, gaan per 2024 in. 

Dat maken beide vakbonden op woensdag in een persbericht bekend. “De leden hebben gesproken en de meerderheid is akkoord”, zegt onderhandelaar Hans Crombeen van de FNV. “Wat de loonsverhoging betreft hebben we een mooie stap gemaakt met elkaar.”

Onderhandelaar Gijs Lokhorst van de CNV stemt in. “De inflatie heeft de afgelopen jaren een diepe krater geslagen in de koopkracht van medewerkers. In tegenstelling tot veel andere Nederlanders waren bouwvakkers en UTA-medewerkers daarvoor nog niet gecompenseerd. Wat we nu hebben afgesproken is wat ons betreft heel mooi en passend. Onze leden vonden dat ook.”

Salarisverhoging per 1 januari

De nieuwe cao gaat op 1 januari in en is één jaar lang geldig. De salarisverhoging in het eindbod werkt als volgt. Per 1 januari stijgen de lonen van medewerkers die onder de cao vallen met 3,5 procent plus 50 euro bruto per maand. Op 1 juli stijgen de lonen nogmaals met 3,5 procent plus 50 euro per maand. Dat komt over heel het jaar uit op een gemiddelde stijging van tien procent, berekent de FNV.

Naast de loonsverhoging bevat de nieuwe cao onder andere veranderingen op het gebied van de zwaarwerkregeling. Alle aanpassingen zijn terug te lezen in het eindbod van de werkgevers op de website van Bouwend Nederland.

George Raessens, die namens de werkgevers aan de onderhandelingstafel zat, zegt blij te zijn met de uitkomst. “Met deze historisch hoge loonverhoging laten werkgevers het belang zien van een goede cao om personeel aan te kunnen trekken en te behouden. Zowel werkgevers als werknemers zijn daarnaast blij dat we de zwaarwerkregeling hebben kunnen uitbreiden met de functie van uitvoerder.”

‘UTA-medewerkers teleurgesteld’

Onderhandelaar Crombeen van de FNV merkt op dat, hoewel de reacties op de loonsverhoging positief zijn, niet iedereen blij is met het totale eindbod. Veel uitvoerend technisch administratief (UTA)-medewerkers zouden “terecht teleurgesteld zijn” in de arbeidsvoorwaarden die voor hen gelden. “Veel UTA-medewerkers ervaren de werkdruk als zeer hoog, bleek eerder dit jaar al uit een onderzoek dat zowel de werkgeversorganisaties als vakbonden lieten doen. Daar zie je in het eindbod, op de zwaarwerkregeling voor uitvoerders na, niets van terug.”

Onderhandelaar Lokhorst van de CNV stemt in. “Ondanks allerlei beloften lopen UTA-medewerkers wat arbeidsvoorwaarden betreft nog steeds achter op het bouwend personeel. Dat blijft een aandachtspunt en onze leden geven dat ook aan. Wel hebben we met de werkgevers afgesproken dat we komende periode verder over de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden gaan praten. Daar gaan we ons de komende cao dan ook vol voor inzetten.”

Volgens Crombeen wordt het een belangrijk speerpunt in de volgende cao-onderhandelingen.” Die vinden naar verwachting tegen het einde van 2024 plaats, want de nu afgesproken cao zal één jaar gelden.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Neem nu een Infrasite Premium abonnement voor € 12,- per maand.

ABONNEREn

Auteur: Geert van der Klugt

Journalist en redacteur voor Infrasite.

Vakbonden accepteren eindbod cao bouw & infra, lonen stijgen 1 januari | Infrasite