Logo Rijkswaterstaat. Foto: ANP

Rijkswaterstaat aansprakelijk voor afbrokkelen viaduct A1

Logo Rijkswaterstaat. Foto: ANP (eenmalig gebruik)

Als er van viaduct Hoog Burel stukken beton afbrokkelen en op de A1 terechtkomen, dan is Rijkswaterstaat daarvoor aansprakelijk. RWS bevestigt die bewering van de gemeente Apeldoorn in antwoord op vragen van Infrasite.

Van het viaduct over de A1 is al jaren bekend dat het aan onderhoud toe is, in elk geval sinds 2016. Toen kwam namelijk bij een reguliere inspectie door RWS aan het licht dat de onderkant van het viaduct betonschade vertoonde. Een herberekening van het ontwerp uit de jaren ’60 van de vorige eeuw wees dat er destijds niet genoeg wapening in het betondek is gebruikt. En daardoor bestaat de kans dat er beton van het object afbrokkelt en op de A1 eronder terechtkomt.

“Onmiddellijk daarna is een as- en totaallastbeperking opgelegd voor vrachtverkeer op de Hoog Burelseweg, om te voorkomen dat loszittende deeltjes op de A1 zouden vallen”, legt een woordvoerder van RWS uit. “Rijkswaterstaat heeft onderzocht of het mogelijk is het wegdek te versterken en de schade te herstellen, maar een duurzame en betrouwbare oplossing bleek niet realistisch. Daarom is besloten het viaduct te vervangen. Op 21 januari 2022 had het viaduct gesloopt moeten worden. Het viaduct wordt regelmatig geïnspecteerd. De laatste inspectie was in november 2021.”

Sluiting viaduct mag niet van rechter

Dat het viaduct niet is gesloopt, heeft te maken met bezwaren tegen een verkeersbesluit dat de gemeente Apeldoorn afgelopen november nam. Dat voorzag in het tijdelijk sluiten van de Hoog Buurloseweg die over het viaduct loopt, zodat RWS de werkzaamheden kon verrichten. Er kwamen alleen bezwaren tegen dat verkeersbesluit, met uiteindelijk een gang naar de voorzieningenrechter tot gevolg. Die oordeelde dat het omleiden van het verkeer tot meer belasting van een nabijgelegen natuurgebied zou leiden, zonder dat de noodzaak daarvoor voldoende was onderbouwd.

De werkzaamheden aan het viaduct kunnen door deze uitspraak niet worden verricht en het is ook niet duidelijk wanneer dat dan wel kan. Maar de gemeente Apeldoorn schat in dat het nog wel even gaat duren; alleen als het viaduct als onveilig wordt bestempeld, zal het meteen afgesloten worden. Voor de gemeente is niet duidelijk wat de kans is op verder afbrokkelen van het beton, maar trekt wel de conclusie dat er grote veiligheidsrisico’s zijn voor het verkeer op de A1 indien het beton inderdaad op die weg belandt. De gemeente Apeldoorn maakt zich zorgen om die situatie en wilde met de brief bereiken dat er duidelijkheid komt over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Schade en nog te lijden schade

“In dit kader is begrepen dat Rijkswaterstaat verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het viaduct. Immers: het viaduct is eigendom van Rijkswaterstaat. Concreet betekent dit dat als het beton afbrokkelt en een gebruiker van de A1 wordt geraakt dit de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Rijkswaterstaat is. Voor alle schade en nog te lijden schade die daaruit voortvloeit, is Rijkswaterstaat verantwoordelijk.”

De woorvoerder van Rijkswaterstaat erkent die lezing: “De gemeente Apeldoorn is aansprakelijk voor de Hoog Burelseweg die over het viaduct loopt. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de constructieve veiligheid van het viaduct. Als er stukjes beton zouden afbrokkelen en op de A1 zouden vallen, is Rijkswaterstaat aansprakelijk.”

Daarmee mag dat dan duidelijk zijn, maar de problemen zijn er uiteraard nog niet mee opgelost. Ook Rijkswaterstaat kan over het daadwerkelijk slopen en vervangen van het viaduct geen concrete uitspraken doen. Verwijzend naar de al genoemde uitspraak van de voorzieningenrechter: “Rijkswaterstaat gaat samen met de gemeente Apeldoorn en de aannemer de uitspraak en de consequenties hiervan doornemen. We blijven het viaduct monitoren en nemen indien nodig beheersmaatregelen.”

Lees ook: 

Auteur: Vincent Krabbendam

Rijkswaterstaat aansprakelijk voor afbrokkelen viaduct A1 | Infrasite
Logo Rijkswaterstaat. Foto: ANP

Rijkswaterstaat aansprakelijk voor afbrokkelen viaduct A1

Logo Rijkswaterstaat. Foto: ANP (eenmalig gebruik)

Als er van viaduct Hoog Burel stukken beton afbrokkelen en op de A1 terechtkomen, dan is Rijkswaterstaat daarvoor aansprakelijk. RWS bevestigt die bewering van de gemeente Apeldoorn in antwoord op vragen van Infrasite.

Van het viaduct over de A1 is al jaren bekend dat het aan onderhoud toe is, in elk geval sinds 2016. Toen kwam namelijk bij een reguliere inspectie door RWS aan het licht dat de onderkant van het viaduct betonschade vertoonde. Een herberekening van het ontwerp uit de jaren ’60 van de vorige eeuw wees dat er destijds niet genoeg wapening in het betondek is gebruikt. En daardoor bestaat de kans dat er beton van het object afbrokkelt en op de A1 eronder terechtkomt.

“Onmiddellijk daarna is een as- en totaallastbeperking opgelegd voor vrachtverkeer op de Hoog Burelseweg, om te voorkomen dat loszittende deeltjes op de A1 zouden vallen”, legt een woordvoerder van RWS uit. “Rijkswaterstaat heeft onderzocht of het mogelijk is het wegdek te versterken en de schade te herstellen, maar een duurzame en betrouwbare oplossing bleek niet realistisch. Daarom is besloten het viaduct te vervangen. Op 21 januari 2022 had het viaduct gesloopt moeten worden. Het viaduct wordt regelmatig geïnspecteerd. De laatste inspectie was in november 2021.”

Sluiting viaduct mag niet van rechter

Dat het viaduct niet is gesloopt, heeft te maken met bezwaren tegen een verkeersbesluit dat de gemeente Apeldoorn afgelopen november nam. Dat voorzag in het tijdelijk sluiten van de Hoog Buurloseweg die over het viaduct loopt, zodat RWS de werkzaamheden kon verrichten. Er kwamen alleen bezwaren tegen dat verkeersbesluit, met uiteindelijk een gang naar de voorzieningenrechter tot gevolg. Die oordeelde dat het omleiden van het verkeer tot meer belasting van een nabijgelegen natuurgebied zou leiden, zonder dat de noodzaak daarvoor voldoende was onderbouwd.

De werkzaamheden aan het viaduct kunnen door deze uitspraak niet worden verricht en het is ook niet duidelijk wanneer dat dan wel kan. Maar de gemeente Apeldoorn schat in dat het nog wel even gaat duren; alleen als het viaduct als onveilig wordt bestempeld, zal het meteen afgesloten worden. Voor de gemeente is niet duidelijk wat de kans is op verder afbrokkelen van het beton, maar trekt wel de conclusie dat er grote veiligheidsrisico’s zijn voor het verkeer op de A1 indien het beton inderdaad op die weg belandt. De gemeente Apeldoorn maakt zich zorgen om die situatie en wilde met de brief bereiken dat er duidelijkheid komt over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Schade en nog te lijden schade

“In dit kader is begrepen dat Rijkswaterstaat verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het viaduct. Immers: het viaduct is eigendom van Rijkswaterstaat. Concreet betekent dit dat als het beton afbrokkelt en een gebruiker van de A1 wordt geraakt dit de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Rijkswaterstaat is. Voor alle schade en nog te lijden schade die daaruit voortvloeit, is Rijkswaterstaat verantwoordelijk.”

De woorvoerder van Rijkswaterstaat erkent die lezing: “De gemeente Apeldoorn is aansprakelijk voor de Hoog Burelseweg die over het viaduct loopt. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de constructieve veiligheid van het viaduct. Als er stukjes beton zouden afbrokkelen en op de A1 zouden vallen, is Rijkswaterstaat aansprakelijk.”

Daarmee mag dat dan duidelijk zijn, maar de problemen zijn er uiteraard nog niet mee opgelost. Ook Rijkswaterstaat kan over het daadwerkelijk slopen en vervangen van het viaduct geen concrete uitspraken doen. Verwijzend naar de al genoemde uitspraak van de voorzieningenrechter: “Rijkswaterstaat gaat samen met de gemeente Apeldoorn en de aannemer de uitspraak en de consequenties hiervan doornemen. We blijven het viaduct monitoren en nemen indien nodig beheersmaatregelen.”

Lees ook: 

Auteur: Vincent Krabbendam