analyse

Vervolg ‘stikstofgraadmeter’ ViA15 blijft onduidelijk

Bos, bomen. Foto: iStock / Sander Meertins
Bos, bomen. Foto: iStock / Sander Meertins (onbeperkt gebruik)

Het is nog altijd niet duidelijk of het grote wegenproject ViA15 kan doorgaan zoals bedacht. Rijkswaterstaat doet wel wat voorbereidend werk, maar wacht vooral op de zitting en definitieve uitspraak van de Raad van State over het tracébesluit. En de infrasector wacht mee, want van deze uitspraak wordt verwacht dat hij veel duidelijk maakt over de rol van stikstof in GWW-projecten.

ViA15 betreft het doortrekken van de A15 en het verbreden van de A12 bij Arnhem. Zowel in 2017 als 2019 en afgelopen september werden daar door de minister van Infrastructuur en Waterstaat tracébesluiten voor vastgesteld. In de nieuwste versie zijn vooral andere berekeningen opgenomen voor de stikstofuitstoot als gevolg van het project. Die uitstoot tijdens GWW-projecten is doorgaans goed te compenseren. Maar een grootschalige aanpassing als ViA15 zorgt voor andere verkeersstromen, en daardoor voor meer stikstofneerslag in natuurgebieden.

Afstand stikstofneerslag nog niet bekrachtigd

De nog vrij nieuwe Stikstofwet heeft als doel die neerslag in Natura 2000-gebieden terug te dringen. De zogenaamde depositiegrens is vorig jaar opgetrokken van 5 naar 25 kilometer. In het kleine en volle Nederland betekent dit dat voor vrijwel elk infraproject rekening moet worden gehouden met de stikstofneerslag in de gebruiksfase.

Die nieuwe afstand moet echter nog wel worden bekrachtigd door de Raad van State. En het oordeel over het tracébesluit ViA15 is daarbij een hele belangrijke test. Die zal meer duidelijk maken over de haalbaarheid en houdbaarheid van de nieuwe depositiegrens, die mede in het leven is geroepen om veel vastgelopen vergunningstrajecten voor GWW- en infraprojecten weer vlot te trekken.

Omringd door vraagtekens

In een update legt Rijkswaterstaat uit dat er de afgelopen tijd wel van alles is gebeurd, maar dat het doorgaan van het project zoals het nu is bedacht nog altijd omringd is door vraagtekens. In de huidige versie van het Tracébesluit ViA15 2021 wordt de maximale rekenafstand toegepast en op basis daarvan is weer aanvullend natuuronderzoek gedaan in een ruimere omgeving, ofwel in meer natuurgebieden. Voor de extra stikstofcompensatie zijn afspraken gemaakt voor het (deels) uitkopen van veehouderijen. Daarnaast staan er wat kleinere aanpassingen in het besluit, met name optimalisaties van het ontwerp zoals de wijziging van het brugcomplex.

Hoe nu verder? Verschillende partijen hebben beroep ingesteld tegen het nieuwste tracébesluit, zo werd eind vorig jaar al bekend. Daar is verweer op gevoerd en nu is het wachten op een zitting bij de Raad van State. Wanneer die plaatsvindt, is nog niet bekend en hetzelfde geldt dan uiteraard voor de uitspraak waar de hele infrasector met veel belangstelling naar uitkijkt.

Tracébesluit dit jaar onherroepelijk?

Intussen laat Rijkswaterstaat wel voorbereidende werkzaamheden uitvoeren, maar niets onomkeerbaars. Er worden vast wat gebouwen en gesloopt en een tankstation sloot zijn deuren. Op de projectpagina staat nog wel in de planning “2022 – uitspraak Raad van State – Tracébesluit onherroepelijk”, waarna het project dan tussen 2023 en 2025 klaar moet zijn. Of dat inderdaad lukt, is niet te zeggen. Pas als de uitspraak er is, zal duidelijk zijn of er inderdaad vooruit kan worden gekeken of dat men terug moet naar de tekentafel voor weer een nieuwe versie van het Tracébesluit ViA15.

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vervolg ‘stikstofgraadmeter’ ViA15 blijft onduidelijk | Infrasite
analyse

Vervolg ‘stikstofgraadmeter’ ViA15 blijft onduidelijk

Bos, bomen. Foto: iStock / Sander Meertins
Bos, bomen. Foto: iStock / Sander Meertins (onbeperkt gebruik)

Het is nog altijd niet duidelijk of het grote wegenproject ViA15 kan doorgaan zoals bedacht. Rijkswaterstaat doet wel wat voorbereidend werk, maar wacht vooral op de zitting en definitieve uitspraak van de Raad van State over het tracébesluit. En de infrasector wacht mee, want van deze uitspraak wordt verwacht dat hij veel duidelijk maakt over de rol van stikstof in GWW-projecten.

ViA15 betreft het doortrekken van de A15 en het verbreden van de A12 bij Arnhem. Zowel in 2017 als 2019 en afgelopen september werden daar door de minister van Infrastructuur en Waterstaat tracébesluiten voor vastgesteld. In de nieuwste versie zijn vooral andere berekeningen opgenomen voor de stikstofuitstoot als gevolg van het project. Die uitstoot tijdens GWW-projecten is doorgaans goed te compenseren. Maar een grootschalige aanpassing als ViA15 zorgt voor andere verkeersstromen, en daardoor voor meer stikstofneerslag in natuurgebieden.

Afstand stikstofneerslag nog niet bekrachtigd

De nog vrij nieuwe Stikstofwet heeft als doel die neerslag in Natura 2000-gebieden terug te dringen. De zogenaamde depositiegrens is vorig jaar opgetrokken van 5 naar 25 kilometer. In het kleine en volle Nederland betekent dit dat voor vrijwel elk infraproject rekening moet worden gehouden met de stikstofneerslag in de gebruiksfase.

Die nieuwe afstand moet echter nog wel worden bekrachtigd door de Raad van State. En het oordeel over het tracébesluit ViA15 is daarbij een hele belangrijke test. Die zal meer duidelijk maken over de haalbaarheid en houdbaarheid van de nieuwe depositiegrens, die mede in het leven is geroepen om veel vastgelopen vergunningstrajecten voor GWW- en infraprojecten weer vlot te trekken.

Omringd door vraagtekens

In een update legt Rijkswaterstaat uit dat er de afgelopen tijd wel van alles is gebeurd, maar dat het doorgaan van het project zoals het nu is bedacht nog altijd omringd is door vraagtekens. In de huidige versie van het Tracébesluit ViA15 2021 wordt de maximale rekenafstand toegepast en op basis daarvan is weer aanvullend natuuronderzoek gedaan in een ruimere omgeving, ofwel in meer natuurgebieden. Voor de extra stikstofcompensatie zijn afspraken gemaakt voor het (deels) uitkopen van veehouderijen. Daarnaast staan er wat kleinere aanpassingen in het besluit, met name optimalisaties van het ontwerp zoals de wijziging van het brugcomplex.

Hoe nu verder? Verschillende partijen hebben beroep ingesteld tegen het nieuwste tracébesluit, zo werd eind vorig jaar al bekend. Daar is verweer op gevoerd en nu is het wachten op een zitting bij de Raad van State. Wanneer die plaatsvindt, is nog niet bekend en hetzelfde geldt dan uiteraard voor de uitspraak waar de hele infrasector met veel belangstelling naar uitkijkt.

Tracébesluit dit jaar onherroepelijk?

Intussen laat Rijkswaterstaat wel voorbereidende werkzaamheden uitvoeren, maar niets onomkeerbaars. Er worden vast wat gebouwen en gesloopt en een tankstation sloot zijn deuren. Op de projectpagina staat nog wel in de planning “2022 – uitspraak Raad van State – Tracébesluit onherroepelijk”, waarna het project dan tussen 2023 en 2025 klaar moet zijn. Of dat inderdaad lukt, is niet te zeggen. Pas als de uitspraak er is, zal duidelijk zijn of er inderdaad vooruit kan worden gekeken of dat men terug moet naar de tekentafel voor weer een nieuwe versie van het Tracébesluit ViA15.

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam