HittePlein test oplossingen voor hitte en droogte in steden

Proeftuin The Green Village heeft het testgebied op de campus van de Technische Universiteit Delft uitgebreid met een HittePlein. Onderzoekers en bedrijven beproeven daar in de open lucht nieuwe infra-oplossingen om hitte en droogte in stedelijke gebieden te bestrijden.

Het HittePlein werd deze week in geopend, toevallig op een tropische septemberdag. Het gezamenlijk testen van innovaties in een proefomgeving vergroot de kans dat ze sneller op de markt komen. Dat is hard nodig omdat de temperaturen in Nederland steeds meer en vaker oplopen, zegt directeur Marjan Kreijns van The Green Village.

“Iedereen ziet en voelt de urgentie van het probleem. We hebben de afgelopen zomer de warmste week ooit in Nederland meegemaakt en bewoners werden opgeroepen zuinig met water om te gaan vanwege de extreme droogte. De zomerhitte en periodes van langdurige droogte nemen veel sneller toe dan verwacht, en het leidt tot grote schade. Het is daarom belangrijk om maatregelen te treffen zodat we als land op een goede manier hiermee om kunnen gaan.”

Klimaatbestendig bouwen

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van de provincie Zuid-Holland wijst op alle woningen die in Nederland nog gebouwd moeten worden. De aanleg van nieuwe buurten en wijken bieden volgens haar ook kansen in de strijd tegen hitte en droogte. “Laten we dat meteen goed doen. Klimaatbestendig, zodat mensen niet alleen kunnen wonen, maar gezond en veilig kunnen wonen. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid: van bouwers, overheden, ontwerpers. En het vraagt om innovatieve oplossingen. Het HittePlein gaat ons hierbij helpen.”

Een innovatie die onder meer op het HittePlein te zien valt, is RainRoad: een opvangreservoir onder een trottoir of parkeerplaats dat bij hevige buien het overtollige regenwater tijdelijk opslaat. Door dit water in periodes van hitte te laten verdampen, loopt de temperatuur in de omgeving van het reservoir minder hoog op. Ook Bluebloqs maakt regenwater beschikbaar voor hergebruik in stedelijk gebied door het op te vangen, te zuiveren en op te slaan. Het voegt opvangcapaciteit toe voor hoosbuien en vermindert hittestress in de droge maanden.

WaterStraat

Het HittePlein is een aanvulling op de WaterStraat die The Green Village twee jaar geleden al inrichtte. Daar worden producten getest die helpen om wateroverlast door hevige regenval te voorkomen, zoals Drainline (een tegel van gerecycled plastic met een hoge doorlaatbaarheid), Buffertrottoir (biobased tegels in combinatie met een krattensysteem als buffer) en de Delta X Watertank (een ondergrondse watertank met een sensor en recyclebare onderdelen.

Het terrein waarop The Green Village zich richt is overigens veel breder dan water en hitte. Zo wordt er door een aantal netbeheerders gekeken of het huidige aardgasnet in de toekomst gebruikt kan worden voor de distributie van waterstof. Woningen en wijken die niet geschikt zijn voor warmtenetten of warmtepompen als alternatief voor aardgas kunnen mogelijk baat hebben bij waterstof. Ook nieuwe ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, woningbouw, digitalisering en circulariteit hebben een onderdak gevonden in The Green Village.

Auteur: Redactie Infrasite