Regeringpartijen nemen IPO-kritiek op wegenanalyse over

Den Haag – De regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie hebben donderdag 6 maart 2008 in de Tweede Kamer met steun van de oppositie korte metten gemaakt met de Landelijke Markt- en Capaciteitsanalyse (LMCA) Wegen van minister Eurlings (CDA). Deze analyse moet voor twee jaar de basis vormen voor de investeringen in wegen.

Tweede Kamerlid Koopmans (CDA) vroeg als eerste aandacht voor de knelpunten op (grotere) provinciale en lokale wegen en de uitkomsten van de regionale netwerk analyses. Beiden ontbreken in de LMCA. De problemen op de weg zijn daarom veel groter dan uit de huidige analyse blijkt. De PvdA vulde aan dat ook de integrale samenhang met spoor en het openbaar vervoer ontbreekt en vond dat de -wel integrale- regionale netwerkanalyses beter als basis kunnen dienen voor de investeringen in wegen. Cramer (ChristenUnie) verwees nog eens naar het advies van het Critical Review Team. Dit pleit, net als het IPO, voor integrale investeringen van deur tot deur, dus ook op de onderliggende wegen en in het openbaar vervoer.

De SP concludeerde meteen al dat het eindrapport van de LMCA slechts een eerste concept kan zijn dat nog op veel punten moet worden verbeterd. Veel problemen op de snelwegen hebben hun oorzaken in het gebrek aan capaciteit op het onderliggende wegennet. Die regionale en lokale wegen vragen dus om flinke investeringen, net als het openbaar vervoer. GroenLinks steunt deze visie.

Ook De Krom van de VVD vond dat de problemen veel groter zijn dan de LMCA laat zien en pleit voor meer geld voor wegen, al noemde hij het onderliggende wegennet niet. Wel willen de liberalen een spoedwet om de A15 te kunnen doortrekken en vertraging door teveel inspraak te voorkomen. Daarnaast waarschuwt de VVD niet heel veel minder verkeer te verwachten door het invoeren van de kilometerprijs. Mobiliteit blijft sterk groeien, dus investeren in wegen blijft noodzakelijk, aldus de VVD.

Op 18 maart is er een volgend Algemeen Overleg in de Kamer over Landelijke Markt- en Capaciteitsanalyse (LMCA) Spoor en Regionaal openbaar vervoer. De minister heeft beloofd om nog daarvoor per brief aan te geven hoe hij de verbinding ziet tussen de LMCA’s onderling en met de regionale netwerkanalyses, en wat dat betekent voor het investeringsprogramma. De minister belijdt tot nu toe met de mond dat hij een integrale, multimodale en gebiedsgerichte aanpak voorstaat die rekening houdt met het milieu, maar uit het eindrapport LMCA Wegen blijkt dat nog niet. En de Kamer vindt, net als het IPO, dat daarin verandering moet komen.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Experts: Rijk moet onderliggend wegennet niet vergeten (03-03-2008)

LMCA’s: Groei vervoer groter dan verwacht (19-11-2007)

Eurlings wil groei op spoor stimuleren (19-11-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)