Start NDW: betere verkeersinformatie vanaf 2009

Beter geïnformeerd de weg op door nauwkeuriger verkeersinformatie

Den Haag – Vanaf begin 2009 krijgen weggebruikers betere en nauwkeuriger verkeersinformatie. Met de start van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW; voorheen Nationaal Datawarehouse) komt er verkeersinformatie beschikbaar over zo’n 5500 kilometer snelweg én provinciale en doorgaande stedelijke wegen, tegenover ruim 1000 kilometer snelweg op dit moment. Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft op 3 december 2007 voor de realisatie van de NDW een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met wethouders, gedeputeerden en bestuurders van de deelnemende steden, provincies en regio’s. In de NDW werken deze partijen samen aan een landelijk dekkend systeem voor het inwinnen, verzamelen en verspreiden van verkeersgegevens waarmee files kunnen worden beperkt of voorkomen.

Door de ondertekening van de overeenkomst hebben de samenwerkende overheden zich gecommitteerd aan een financiële bijdrage en de realisatie van de NDW op korte termijn. Begin 2009 zal de verbetering van verkeersinformatie voor zowel weggebruikers als wegbeheerders merkbaar worden. Weggebruikers worden dan beter in staat gesteld om files te vermijden.Zekunnen dan beter beoordelen of ze de auto nemen of bijvoorbeeld voor het openbaar vervoer kiezen. Of beter bepalen wannéér ze vertrekken en eenmaal onderweg, welke route ze nemen. Wegbeheerders kunnen daarnaast met de gegevens uit de NDW beter sturen op het netwerk van wegen als geheel, zodat filevorming efficiënter kan worden aangepakt. Dat gebeurt door zogenaamd verkeersmanagement. Verkeersmanagement wordt steeds belangrijker om de doorstroming op de wegen te waarborgen. Voorbeelden zijn het aanpassen van ‘groentijden’ van verkeerslichten, openstellen van spitsstroken, inschakelen van toeritdosering en het instellen van omleidingsroutes bij incidenten. De NDW is hiermee een belangrijke basisvoorwaarde voor het beter benutten van het wegennet.

Verkeersgegevens bestaan hoofdzakelijk uit twee belangrijke variabelen:

  • Reistijd: hoe lang doet een voertuig erover een bepaalde afstand te overbruggen;
  • Intensiteit: hoeveel voertuigen passeren in een bepaalde tijd een bepaald punt

Voor het genereren van goede verkeersinformatie voor weggebruikers volstaat de reistijd. Voor verkeersmanagement is ook informatie over de intensiteit noodzakelijk. Bij verkeersmanagement wordt er op specifieke locaties ingegrepen. Dan is de intensiteit bepalend voor de keuze van bijvoorbeeld een omleidingroute, toeritdosering of spitsstroken. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de verkeersgegevens . De inwinning van verkeersgegevens kan nu na de ondertekening van de overeenkomst worden aanbesteed aan marktpartijen.

De uitdaging voor deze marktpartijen voor de NDW zit vooral in de slimme combinatie van verschillende inwinmethoden van verkeersgegevens. Tot nu toe wordt veel gebruik gemaakt van meetlussen in het asfalt, soms gecombineerd met kentekenherkenning door camera’s. Daarnaast bestaat nu ook de mogelijkheid om op basis van de locatiebepaling van mobiele telefoons de snelheid en reistijd van de gehele verkeersstroom te volgen. Dat is een waardevolle innovatie, omdat hiermee de reistijden voor individuele trajecten veel beter kunnen worden voorspeld. In de nabije toekomst biedt interactie en samenwerking tussen weggebruikers, serviceproviders en wegbeheerders veel kansen voor betere benutting van het wegennetwerk.

Deelnemende overheden:

Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag, Gemeente Utrecht, Provincie, Noord-Brabant, Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht, Provincie Zuid-Holland, Bestuur Regio Utrecht, Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Amsterdam, Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Stadsregio Eindhoven, Stadsregio Rotterdam, en het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Start marktconsultatie Nationaal Datawarehouse (03-07-2007)

Betere verkeersinformatie en minder files (02-03-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Start NDW: betere verkeersinformatie vanaf 2009 | Infrasite

Start NDW: betere verkeersinformatie vanaf 2009

Beter geïnformeerd de weg op door nauwkeuriger verkeersinformatie

Den Haag – Vanaf begin 2009 krijgen weggebruikers betere en nauwkeuriger verkeersinformatie. Met de start van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW; voorheen Nationaal Datawarehouse) komt er verkeersinformatie beschikbaar over zo’n 5500 kilometer snelweg én provinciale en doorgaande stedelijke wegen, tegenover ruim 1000 kilometer snelweg op dit moment. Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft op 3 december 2007 voor de realisatie van de NDW een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met wethouders, gedeputeerden en bestuurders van de deelnemende steden, provincies en regio’s. In de NDW werken deze partijen samen aan een landelijk dekkend systeem voor het inwinnen, verzamelen en verspreiden van verkeersgegevens waarmee files kunnen worden beperkt of voorkomen.

Door de ondertekening van de overeenkomst hebben de samenwerkende overheden zich gecommitteerd aan een financiële bijdrage en de realisatie van de NDW op korte termijn. Begin 2009 zal de verbetering van verkeersinformatie voor zowel weggebruikers als wegbeheerders merkbaar worden. Weggebruikers worden dan beter in staat gesteld om files te vermijden.Zekunnen dan beter beoordelen of ze de auto nemen of bijvoorbeeld voor het openbaar vervoer kiezen. Of beter bepalen wannéér ze vertrekken en eenmaal onderweg, welke route ze nemen. Wegbeheerders kunnen daarnaast met de gegevens uit de NDW beter sturen op het netwerk van wegen als geheel, zodat filevorming efficiënter kan worden aangepakt. Dat gebeurt door zogenaamd verkeersmanagement. Verkeersmanagement wordt steeds belangrijker om de doorstroming op de wegen te waarborgen. Voorbeelden zijn het aanpassen van ‘groentijden’ van verkeerslichten, openstellen van spitsstroken, inschakelen van toeritdosering en het instellen van omleidingsroutes bij incidenten. De NDW is hiermee een belangrijke basisvoorwaarde voor het beter benutten van het wegennet.

Verkeersgegevens bestaan hoofdzakelijk uit twee belangrijke variabelen:

  • Reistijd: hoe lang doet een voertuig erover een bepaalde afstand te overbruggen;
  • Intensiteit: hoeveel voertuigen passeren in een bepaalde tijd een bepaald punt

Voor het genereren van goede verkeersinformatie voor weggebruikers volstaat de reistijd. Voor verkeersmanagement is ook informatie over de intensiteit noodzakelijk. Bij verkeersmanagement wordt er op specifieke locaties ingegrepen. Dan is de intensiteit bepalend voor de keuze van bijvoorbeeld een omleidingroute, toeritdosering of spitsstroken. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de verkeersgegevens . De inwinning van verkeersgegevens kan nu na de ondertekening van de overeenkomst worden aanbesteed aan marktpartijen.

De uitdaging voor deze marktpartijen voor de NDW zit vooral in de slimme combinatie van verschillende inwinmethoden van verkeersgegevens. Tot nu toe wordt veel gebruik gemaakt van meetlussen in het asfalt, soms gecombineerd met kentekenherkenning door camera’s. Daarnaast bestaat nu ook de mogelijkheid om op basis van de locatiebepaling van mobiele telefoons de snelheid en reistijd van de gehele verkeersstroom te volgen. Dat is een waardevolle innovatie, omdat hiermee de reistijden voor individuele trajecten veel beter kunnen worden voorspeld. In de nabije toekomst biedt interactie en samenwerking tussen weggebruikers, serviceproviders en wegbeheerders veel kansen voor betere benutting van het wegennetwerk.

Deelnemende overheden:

Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag, Gemeente Utrecht, Provincie, Noord-Brabant, Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht, Provincie Zuid-Holland, Bestuur Regio Utrecht, Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Amsterdam, Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Stadsregio Eindhoven, Stadsregio Rotterdam, en het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Start marktconsultatie Nationaal Datawarehouse (03-07-2007)

Betere verkeersinformatie en minder files (02-03-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat