Rijkswaterstaat paraat voor storm en hoog water

Den Haag – Vanwege de verwachte storm en het voorspelde hoge water langs de Nederlandse kust is Rijkswaterstaat extra alert.

Waterkeringen sluiten
Rijkswaterstaat is van plan om op basis van de huidige voorspelde waterstanden bij Rotterdam, de Maeslantkering (Nieuwe Waterweg) en Hartelkering (Hartelkanaal) rond middernacht (donderdagnacht 8 november 2007) te sluiten. In verband met de veiligheid is het niet mogelijk de beide keringen te bereiken.

Ook de Oosterscheldekering sluit vannacht. De laatste sluiting van de Oosterscheldekering was op 8 Februari 2004.

Verder worden er landelijk diverse maatregelen getroffen zoals het waarschuwen van de scheepvaart voor de verwachte weersomstandigheden.

In tegenstelling tot de waterstanden langs de Nederlandse kust worden de waterstanden op het IJsselmeer niet rechtstreeks beïnvloed door de storm op de Noordzee; het water wordt gekeerd door de Afsluitdijk. Daarom zijn er, naar verwachting, in het IJsselmeergebied momenteel geen maatregelen noodzakelijk.

Rijkswaterstaat treft de maatregelen die nodig zijn om Nederland te beschermen tegen hoog water. Er is geen sprake van een direct veiligheidsgevaar.

Ook op de rijkswegen houdt Rijkswaterstaat de situatie continu in de gaten. Op basis van de huidige weersverwachting neemt Rijkswaterstaat geen bijzondere maatregelen op de rijkswegen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland

Rijkswaterstaat paraat voor storm en hoog water | Infrasite

Rijkswaterstaat paraat voor storm en hoog water

Den Haag – Vanwege de verwachte storm en het voorspelde hoge water langs de Nederlandse kust is Rijkswaterstaat extra alert.

Waterkeringen sluiten
Rijkswaterstaat is van plan om op basis van de huidige voorspelde waterstanden bij Rotterdam, de Maeslantkering (Nieuwe Waterweg) en Hartelkering (Hartelkanaal) rond middernacht (donderdagnacht 8 november 2007) te sluiten. In verband met de veiligheid is het niet mogelijk de beide keringen te bereiken.

Ook de Oosterscheldekering sluit vannacht. De laatste sluiting van de Oosterscheldekering was op 8 Februari 2004.

Verder worden er landelijk diverse maatregelen getroffen zoals het waarschuwen van de scheepvaart voor de verwachte weersomstandigheden.

In tegenstelling tot de waterstanden langs de Nederlandse kust worden de waterstanden op het IJsselmeer niet rechtstreeks beïnvloed door de storm op de Noordzee; het water wordt gekeerd door de Afsluitdijk. Daarom zijn er, naar verwachting, in het IJsselmeergebied momenteel geen maatregelen noodzakelijk.

Rijkswaterstaat treft de maatregelen die nodig zijn om Nederland te beschermen tegen hoog water. Er is geen sprake van een direct veiligheidsgevaar.

Ook op de rijkswegen houdt Rijkswaterstaat de situatie continu in de gaten. Op basis van de huidige weersverwachting neemt Rijkswaterstaat geen bijzondere maatregelen op de rijkswegen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland