Aannemerscombinatie MaaSamen gaat dijkversterking Belfeld realiseren

De ondertekening. Foto Waterschap Limburg

Voor de dijkversterking in Belfeld is een aannemer gecontracteerd. Aannemerscombinatie MaaSamen gaat dit project in opdracht van Waterschap Limburg uitvoeren. MaaSamen bestaat uit aannemersbedrijven Van de Biggelaar, Van de Wetering en Boskalis. Donderdag 30 november zetten alle betrokken partijen hun handtekening onder deze nieuwe samenwerking.

De uitvoering van de plannen voor de dijkversterking in Belfeld staat gepland voor 2024 en 2025. Voordat er buiten zichtbaar gewerkt wordt, zal MaaSamen eerst het ontwerp verder uitwerken. In 2025 gaat echt de schop in de grond. Het bijzondere van deze dijkversterking is dat de huidige demontabele waterkering deels vervangen wordt door een harde kering met glazen vensters. Hierdoor behouden de bewoners achter de waterkering deels het zicht op de Maas.

Arbeidsintensief

Jeroen Achten, portefeuillehouder hoogwaterbescherming en waterkeringen van Waterschap Limburg: ‘Op dit moment moet bij hoogwater de doorgang naar de Maas nog met schotbalken worden dichtgezet. Dat kost veel tijd en is arbeidsintensief. De verhoging van de bestaande waterkering en de nieuwe stukken dijk vragen om een sterke en passende oplossing. Mede dankzij het meedenken van direct omwonenden kunnen we nu aan de slag om Belfeld voor de toekomst te beschermen tegen hoogwater.

Uitdaging

Wim Bovendeur, directeur Boskalis namens MaaSamen: ‘We zijn er trots op dat we voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma aan de slag mogen in Belfeld. Het is technisch gezien een mooie uitdaging. We gaan ervoor om het ontwerp dat er ligt samen met alle betrokkenen en naar ieders tevredenheid te realiseren.’

2.000 km

Dijkversterking Belfeld is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. In dit programma verbeteren waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar ruim 2.000 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen in heel Nederland.

Lees ook:

Sterke Lekdijk ingepakt met geogrid om hoogwaterschade te voorkomen

Limburgse agrariërs: waterschap schuldig aan ondergelopen land

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Profiteer nu van de introductieaanbieding voor € 10,- per maand.

Bekijk de aanbieding

Auteur: Bart Oosterveld