Startnotitie A27 Lunetten-Hooipolder ter inzage

Rijkswaterstaat start onderzoek naar aanpak verkeersproblemen

Van woensdag 12 september tot en met 23 oktober 2007 ligt de startnotitie A27 Lunetten-Hooipolder ter inzage. In deze startnotitie worden vier alternatieven beschreven die Rijkswaterstaat wil onderzoeken om de capaciteit van de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Hooipolder te vergroten. Belangstellenden kunnen gedurende deze periode van zes weken aangeven of naar hun mening de juiste oplossingsrichtingen worden onderzocht en/of in het onderzoek de juiste effecten worden meegenomen.

Aanleiding voor het uitbrengen van de startnotitie is de doorstroming op de A27 tussen Lunetten en Hooipolder. De capaciteit van dit deel van de A27 is onvoldoende om het verkeersaanbod te verwerken. Uitbreiding van de capaciteit van de A27 tussen Lunetten en Hooipolder zal de doorstromingsproblemen sterk verminderen maar kan nadelige effecten hebben voor het milieu. Daarom doorloopt Rijkswaterstaat een procedure voor milieueffectrapportage (m.e.r.). Het uitbrengen van de startnotitie is de eerste stap in deze procedure. De volgende stap is het opstellen van het milieueffectrapport (MER). De uitkomsten van het MER worden betrokken bij de besluitvorming over de vergroting van de wegcapaciteit.

Te onderzoeken oplossingsrichtingen en effecten

In de startnotitie A27 Lunetten-Hooipolder stelt Rijkswaterstaat voor vier alternatieven als mogelijke oplossing voor de doorstromingsproblemen te onderzoeken. In het onderzoek worden bij alle alternatieven de effecten meegenomen van tolheffing en invoering van een kilometerprijs. De aanleg van een tunnel onder en een brug over de Merwede en de locatie en hoeveelheid van aansluitingen worden eveneens onderzocht. Onderzoek naar een zogenoemd nulalternatief moet een beeld geven over de ontwikkeling van de verkeerssituatie zonder maatregelen. De alternatieven en oplossingsrichtingen worden onderzocht op de effecten met betrekking tot verkeer en vervoer, het ruimtegebruik, de economie, het woon- en leefmilieu en de natuurlijke omgeving.

Informatiebijeenkomsten

Rijkswaterstaat organiseert drie keer een informatiebijeenkomst over de startnotitie A27 Lunetten-Hooipolder. Een ieder die dat wil kan zich nader laten informeren over het project, de voorgestelde te onderzoeken alternatieven voor uitbreiding van de capaciteit van deze weg en de effecten daarvan. De bijeenkomsten worden gehouden op:

 • Dinsdag 25 september in Hotel Gorinchem, Van Hogendorpweg 8-10 te Gorinchem;
 • Dinsdag 2 oktober in Boelaars Zalencentrum, Keizersdijk 48 te Raamsdonkveer;
 • Dinsdag 9 oktober in Hotel Roskam, Plein 25 te Houten.

De bijeenkomsten beginnen om 18.30 uur met een informatiemarkt die om 19.15 uur wordt gevolgd door een centrale presentatie. Aansluitend vindt vanaf 20.45 uur een hoorzitting plaats waarin mondeling op de inhoud van de startnotitie kan worden gereageerd.

Inspraakreacties

Belangstellenden kunnen van woensdag 12 september tot en met dinsdag 23 oktober 2007 reageren op de inhoud van de startnotitie. De reacties worden na afloop van deze inspraaktermijn gebundeld en kunnen dan worden ingezien. Iedere inspreker krijgt antwoord. Inspraak kan leiden tot aanpassing van het onderzoek voor het milieueffectrapport zoals in de startnotitie wordt voorgesteld.

Schriftelijk reageren kan van woensdag 12 september tot en met dinsdag 23 oktober 2007 bij het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, A27 Lunetten-Hooipolder, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag, via internet op www.inspraakpunt.nl of per email naar inspraakpunt@inspraakpunt.nl

Mondeling reageren kan tijdens de hoorzitting die aansluitend aan de informatiebijeenkomsten worden gehouden.

Inzien startnotities

De startnotitie A27 Lunetten-Hooipolder ligt van woensdag 12 september tot en met dinsdag 23 oktober 2007 ter inzage bij:

 • De gemeentehuizen en openbare bibliotheken van Utrecht, Bunnik, Houten, Nieuwegein, Vianen, Zederik, Giessenlanden, Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Werkendam, Woudrichem, Geertruidenberg, Oosterhout en Breda;
 • De bibliotheken van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in Houten, waterschap Rivierenland in Tiel en waterschap Brabantse Delta in Breda;
 • De bibliotheken van de provinciehuizen van Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant;
 • De bibliotheken van Rijkswaterstaat Utrecht in Nieuwegein, Rijkswaterstaat Zuid-Holland in Rotterdam en Rijkswaterstaat Noord-Brabant in ’s-Hertogenbosch;
 • De bibliotheken van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM in Den Haag.

De startnotitie is ook te downloaden van www.rijkswaterstaat.nl/A27

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant

Startnotitie A27 Lunetten-Hooipolder ter inzage | Infrasite

Startnotitie A27 Lunetten-Hooipolder ter inzage

Rijkswaterstaat start onderzoek naar aanpak verkeersproblemen

Van woensdag 12 september tot en met 23 oktober 2007 ligt de startnotitie A27 Lunetten-Hooipolder ter inzage. In deze startnotitie worden vier alternatieven beschreven die Rijkswaterstaat wil onderzoeken om de capaciteit van de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Hooipolder te vergroten. Belangstellenden kunnen gedurende deze periode van zes weken aangeven of naar hun mening de juiste oplossingsrichtingen worden onderzocht en/of in het onderzoek de juiste effecten worden meegenomen.

Aanleiding voor het uitbrengen van de startnotitie is de doorstroming op de A27 tussen Lunetten en Hooipolder. De capaciteit van dit deel van de A27 is onvoldoende om het verkeersaanbod te verwerken. Uitbreiding van de capaciteit van de A27 tussen Lunetten en Hooipolder zal de doorstromingsproblemen sterk verminderen maar kan nadelige effecten hebben voor het milieu. Daarom doorloopt Rijkswaterstaat een procedure voor milieueffectrapportage (m.e.r.). Het uitbrengen van de startnotitie is de eerste stap in deze procedure. De volgende stap is het opstellen van het milieueffectrapport (MER). De uitkomsten van het MER worden betrokken bij de besluitvorming over de vergroting van de wegcapaciteit.

Te onderzoeken oplossingsrichtingen en effecten

In de startnotitie A27 Lunetten-Hooipolder stelt Rijkswaterstaat voor vier alternatieven als mogelijke oplossing voor de doorstromingsproblemen te onderzoeken. In het onderzoek worden bij alle alternatieven de effecten meegenomen van tolheffing en invoering van een kilometerprijs. De aanleg van een tunnel onder en een brug over de Merwede en de locatie en hoeveelheid van aansluitingen worden eveneens onderzocht. Onderzoek naar een zogenoemd nulalternatief moet een beeld geven over de ontwikkeling van de verkeerssituatie zonder maatregelen. De alternatieven en oplossingsrichtingen worden onderzocht op de effecten met betrekking tot verkeer en vervoer, het ruimtegebruik, de economie, het woon- en leefmilieu en de natuurlijke omgeving.

Informatiebijeenkomsten

Rijkswaterstaat organiseert drie keer een informatiebijeenkomst over de startnotitie A27 Lunetten-Hooipolder. Een ieder die dat wil kan zich nader laten informeren over het project, de voorgestelde te onderzoeken alternatieven voor uitbreiding van de capaciteit van deze weg en de effecten daarvan. De bijeenkomsten worden gehouden op:

 • Dinsdag 25 september in Hotel Gorinchem, Van Hogendorpweg 8-10 te Gorinchem;
 • Dinsdag 2 oktober in Boelaars Zalencentrum, Keizersdijk 48 te Raamsdonkveer;
 • Dinsdag 9 oktober in Hotel Roskam, Plein 25 te Houten.

De bijeenkomsten beginnen om 18.30 uur met een informatiemarkt die om 19.15 uur wordt gevolgd door een centrale presentatie. Aansluitend vindt vanaf 20.45 uur een hoorzitting plaats waarin mondeling op de inhoud van de startnotitie kan worden gereageerd.

Inspraakreacties

Belangstellenden kunnen van woensdag 12 september tot en met dinsdag 23 oktober 2007 reageren op de inhoud van de startnotitie. De reacties worden na afloop van deze inspraaktermijn gebundeld en kunnen dan worden ingezien. Iedere inspreker krijgt antwoord. Inspraak kan leiden tot aanpassing van het onderzoek voor het milieueffectrapport zoals in de startnotitie wordt voorgesteld.

Schriftelijk reageren kan van woensdag 12 september tot en met dinsdag 23 oktober 2007 bij het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, A27 Lunetten-Hooipolder, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag, via internet op www.inspraakpunt.nl of per email naar inspraakpunt@inspraakpunt.nl

Mondeling reageren kan tijdens de hoorzitting die aansluitend aan de informatiebijeenkomsten worden gehouden.

Inzien startnotities

De startnotitie A27 Lunetten-Hooipolder ligt van woensdag 12 september tot en met dinsdag 23 oktober 2007 ter inzage bij:

 • De gemeentehuizen en openbare bibliotheken van Utrecht, Bunnik, Houten, Nieuwegein, Vianen, Zederik, Giessenlanden, Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Werkendam, Woudrichem, Geertruidenberg, Oosterhout en Breda;
 • De bibliotheken van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in Houten, waterschap Rivierenland in Tiel en waterschap Brabantse Delta in Breda;
 • De bibliotheken van de provinciehuizen van Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant;
 • De bibliotheken van Rijkswaterstaat Utrecht in Nieuwegein, Rijkswaterstaat Zuid-Holland in Rotterdam en Rijkswaterstaat Noord-Brabant in ’s-Hertogenbosch;
 • De bibliotheken van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM in Den Haag.

De startnotitie is ook te downloaden van www.rijkswaterstaat.nl/A27

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant