Prijsvraag innovatief gebruik bagger in Friesland

Friesland op koers met baggeren vaarwegen

Leeuwarden – Het gaat de goede kant op met het baggeren in Fryslân. In 2006 is voor het eerst in de geschiedenis de minimale doelstelling van 750.000 m³ gerealiseerd. Daarmee hebben de provincie Fryslân en de andere baggerende partijen een verdubbeling van de baggerhoeveelheid bereikt.

Het baggeren van de Friese wateren is een belangrijk onderwerp in het Friese Milieuplan. Het op diepte houden van de vaarwegen is van groot belang voor de beroeps- en recreatievaart en het baggeren is ook belangrijk voor de kwaliteit van het water. Lange tijd was er sprake van zogenaamd ‘achteruit baggeren’: er werd minder gebaggerd dan er aangroei was van de waterbodems. Om die achterstand in te halen, is een minimale omvang van 750.000 m³ per jaar nodig. Dankzij het Friese merenproject en het aandeel daarin van provinciale waterstaat is die omvang nu voor het eerst bereikt. Dit is op 28 juni 2007 in bestuurlijk overleg geconstateerd en de hoop en verwachting is uitgesproken dat dit de komende jaren nog doorgroeit naar 1 miljoen m³ per jaar.

Nuttige toepassingen

De vrijkomende bagger wordt normaliter opgeslagen in speciale baggerdepots. De Provincie Fryslân zoekt samen met de andere baggerende partijen echter ook naar andere toepassingsmogelijkheden van bagger. Zo loopt op dit moment een onderzoek naar het toepassen van bagger in de landbouw en het gebruik van baggerspecie voor het ophogen van bijvoorbeeld terpen, oevers en kaden.

Prijsvraag

Een andere toepassing die de provincie wil stimuleren, is het gebruik van bagger in de infrastructuur. Uit proefprojecten is gebleken dat baggerspecie goed kan worden toegepast in de fundering van bijvoorbeeld fietspaden, parkeerterreinen, wegen en op- en afritten. Daarmee zou een goede bestemming voor de bagger gevonden worden. “Maar”, zo stelt gedeputeerde Piet Adema, “het ligt voor de hand liggen dat bagger gebruikt kan worden voor nog meer doeleinden. Wij willen in een prijsvraag de marktpartijen uitdagen om nieuwe innovatieve toepassingen te bedenken die toegesneden zijn op het alternatief gebruik van bagger binnen Fryslân.” De prijsvraag wordt binnenkort uitgezet.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân