Veel nachtwerkzaamheden op A2 en A59

Detectielussen en asfalteren op A2 Rondweg Den Bosch

’s-Hertogenbosch – In de komende weken van maandag 13 november tot zaterdag 1 december 2006 zijn er ’s nachts werkzaamheden op de A2 tussen Maasbrug en Vught en op de A59 west en A59 oost.
Daarvoor worden diverse rijstroken, verbindingswegen en op- en afritten afgesloten.
InfrA2 is dan op verschillende locaties bezig met het aanbrengen van detectielussen en asfalteren. Het nachtelijk autoverkeer kan daardoor de nodige verkeershinder en vertragingen ondervinden.

Maandagavond 20 tot dinsdagmorgen 21 november
Van 20.00 tot 0.00 uur is de oprit richting Utrecht bij de aansluiting Veghel afgesloten. Het verkeer moet dan omrijden via de afslag St.Michielgestel. De omleidingroute staat met borden aangegeven.
Van 0.00 tot 5.00 uur zijn er twee rijstroken afgesloten voor het verkeer uit Eindhoven richting Utrecht tussen de aansluiting Veghel en Hintham. Er blijft daar 1 rijstrook open.

Dinsdagavond 21 tot woensdagmorgen 22 november
Tussen 23.00 en 06.00 uur worden twee rijstroken afgesloten tussen de aansluiting St.Michielgestel en de aansluiting Veghel. Voor het verkeer uit Eindhoven richting Utrecht blijft dan 1 rijstrook beschikbaar.

Woensdagavond 22 tot donderdagmorgen 23 november
Tussen 21.00 en 6.00 uur is voor het verkeer uit Utrecht op de A2 slechts 1 rijstrook beschikbaar vanaf de Maasbrug tot vlak voor knooppunt Empel. Van 23.00 tot 6.00 zijn op de A2 voor het verkeer uit Eindhoven richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en de aansluiting Rosmalen/De Herven 2 rijstroken afgesloten. Het verkeer kan daar slechts 1 rijstrook gebruiken. De aansluiting Rosmalen/De Herven blijft in gebruik.

Op de A 59 oost is deze nacht tussen 22.00 en 6.00 uur de verbindingsweg in knooppunt Hintham richting Utrecht afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de aansluiting Veghel.

Donderdagavond 23 tot vrijdagmorgen 24 november
Tussen 21.00 uur en 6.00 uur is vlak voor knooppunt Vught 1 rijstrook afgesloten voor het verkeer Eindhoven richting Utrecht. Van 23.00 tot 5.00 uur zijn vanaf knooppunt Hintham tot net voorbij de aansluiting Veghel 2 rijstroken dicht voor het verkeer van Utrecht richting Eindhoven.

Maandagavond 27 tot dinsdagmorgen 28 november
In deze nacht is tussen 21.00 en 6.00 uur de oprit bij de aansluiting Veghel voor het verkeer naar Utrecht afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de aansluiting St.Michielgestel. De omleidingroute staat met borden aangeven. Op de A2 is voor het verkeer uit Eindhoven richting Utrecht 1 rijstrook dicht tussen de aansluiting St. Michielsgestel en de aansluiting Veghel. Tussen 23.00 en 5.00 uur zijn bovendien de rechterrijstroken tussen de aansluiting Veghel en knooppunt Hintham voor het verkeer uit Eindhoven richting Utrecht/Nijmegen dicht.
Bij knooppunt Hintham is dan ook de verbindingsweg voor het verkeer uit de richting Eindhoven naar de A59 richting Nijmegen afgesloten. Het verkeer naar Nijmegen wordt dan omgeleid via de aansluiting Rosmalen/De Herven. Bij de aansluiting Veghel blijft de afrit voor het verkeer uit Eindhoven open.

Tussen 20.00 en 6.00 uur is op de A59 west 1 rijstrook dicht voor het verkeer uit Waalwijk naar knooppunt Empel. Knooppunt Empel is dan wel open voor het verkeer naar Utrecht en Eindhoven.

Dinsdagavond 28 tot woensdagmorgen 29 november
Tussen de aansluiting Veghel en knooppunt Hintham is tussen 21.00 en 6.00 uur slechts 1 rijstrook beschikbaar voor het verkeer richting Utrecht en Nijmegen. Na knooppunt Empel is voor het verkeer richting Utrecht tot de Maasbrug tussen 21.00 en 6.00 uur slechts 1 rijstrook beschikbaar.

Woensdagavond 29 tot donderdagmorgen 30 november
Van 21.00 tot 6.00 uur is de verbindingsweg in knooppunt Hintham voor het verkeer vanuit Nijmegen (A59 oost) richting A2 Utrecht afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de aansluiting Veghel. In deze nacht is tussen 23.00 en 5.00 uur vanaf knooppunt Hintham tot de aansluiting Rosmalen/De Herven slechts 1 rijstrook beschikbaar.

Donderdagavond 30 november tot vrijdagmorgen 1 december
In deze nacht vinden asfalteringswerkzaamheden plaats op de A59 west.
Tussen 20.00 en 1.00 uur is daarom voor het verkeer uit Waalwijk richting knooppunt Empel de linkerrijstrook afgesloten. Het verkeer vanuit Waalwijk dat naar Utrecht wil rijden wordt in die periode omgeleid via de aansluiting Rosmalen/De Herven. Van 1.00 tot 6.00 uur is op dit weggedeelte de rechterrijstrook afgesloten. Het verkeer uit Waalwijk dat de A2 richting Eindhoven wil oprijden wordt dan omgeleid via de aansluiting Kerkdriel. De omleidingen staan aangegeven met borden.

Vrijdagavond 1 tot zaterdagmorgen 2 december
Bij knooppunt Vught wordt deze nacht tussen 21.30 en 8.00 uur het asfalt vervangen op de rijbaan van de A2 richting Eindhoven.
Alle verkeer richting Eindhoven wordt omgeleid via de A65 richting Tilburg en de afrit Vught. Via de Vughterweg wordt het verkeer naar de oprit naar de A2 richting Eindhoven geleid. In verband met dit werk is ook de oprit naar de A2 richting Eindhoven bij de aansluiting St.Michielgestel afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de aansluiting Veghel.
Alle omleidingen staan met borden aangegeven.

Informatie voor de gebruiker
Weggebruikers worden zo goed mogelijk geïnformeerd over de werkzaamheden en de omleidingroutes. Rijkswaterstaat/InfrA2 verspreidt hiertoe een persbericht en verstrekt informatie via de reguliere kanalen:

  • het gratis telefoonnummer 0800-8002 (Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat)
  • teletekst pagina’s 730, 731 en 732
  • voor meer informatie: www.infra2.nl en www.a2denbosch.nl
  • Gele aankondigingborden langs de weg

Verbreding A2 Rondweg
De A2 Rondweg Den Bosch wordt tussen 2006 en eind 2009 verbreed van 2×3 naar 4×2 rijstroken: twee rijstroken per rijrichting voor het doorgaande verkeer en twee rijstroken voor het lokale/bestemmingsverkeer. Rijkswaterstaat heeft InfrA2 opdracht gegeven dit werk uit te voeren en ook voor zeven jaar na oplevering de weg te onderhouden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant