Waldwei: Start betonwerk aquaduct Langdeel

Garyp – Begin juli 2007 is gestart met het betonwerk van het aquaduct Langdeel. Vrijdag 7 juli 2006 begint de montage van de prefabelementen van de waterberging. Maandag 3 juli 2006 is al begonnen met de bouw van de pompkelder. In de bouwvak komen de drie pijlers ten behoeve van de fundatie van het aquaduct aan de beurt. Op deze pijlers komt de U-vormige betonnen bak te liggen waar de pleziervaart uiteindelijk door heen gaat. Aan het einde van 2007 is het aquaduct Langdeel klaar.

Bouw van het aquaduct
De betonnen bak van het aquaduct komt op drie betonnen steunpunten te liggen. Tussen deze pijlers wordt de U-vormige betonnen bak gemaakt. Deze bak wordt gemaakt van in het werk gestort beton en aan de buitenzijde afgewerkt met in de fabriek geprefabriceerde elementen. T.z.t wordt onder het aquaduct verlichting aangebracht t.b.v. het wegverkeer en over de N31, parallel aan het water in het aquaduct , komt aan de westzijde een fietspad en aan de oostzijde een faunapassage.

nhoud van het project N31
Waldwei.com b.v realiseert in opdracht van Rijkswaterstaat de verdubbeling van de N31 tussen Hemriksein en Nijega. Dit project wordt uitgevoerd middels een Publiek Private Samenwerking (PPS- contract). De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerp, bouw, financiering en beheer en onderhoud (DBFM-contract). Deze innovatieve aanpak wordt voor het eerst door opdrachtgever Rijkswaterstaat toegepast. Het ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden wordt uitgevoerd door Bouwcombinatie Wâldwei v.o.f. In het kader van de verdubbeling wordt ter hoogte van het Langdeel een aquaduct gebouwd en de Fonejachtbrug wordt vervangen door een nieuwe brug.
Na gereedkoming van de bouwwerkzaamheden in 2008, zal de opdrachtnemer nog tot 2023 verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de N31. Hierbij wordt zij betaald voor het optimaal beschikbaar houden van de N31 tussen Drachten en Leeuwarden. In Wâldwei.com b.v. participeren Koninklijke BAM Groep, Dura Vermeer Groep en Ballast Nedam Infra."

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: N31 Leeuwarden - Drachten (de Waldwei)