Onderzoek verkeersveiligheid snelwegen Zuid-Holland

Heerenveen – Oranjewoud heeft in het tweede opeenvolgende jaar van Rijkswaterstaat Zuid-Holland opdracht gekregen om voor de 37 onveiligste locaties op de rijkswegen in Zuid-Holland een AVOC-studie uit te voeren.

AVOC staat voor Aanpak Verkeers Ongevallen Concentratie en omvat een stappenplan om op basis van de meest voorkomende ongevaloorzaken tot maatregelenplannen te komen, waardoor de verkeersveiligheid op de locaties verbeterd.

De opdracht heeft betrekking op vrijwel alle snelwegen die in beheer zijn bij Rijkswaterstaat Zuid-Holland, zoals de A4, A12, A16, A20, A29 en A44. Naast de drukte op de wegen zijn ongevallen vaak de oorzaak van het ontstaan van files. Voor Rijkswaterstaat is dit aanleiding geweest om een lijst te maken van locaties waar veel ongevallen voorkomen en gewonden vallen, de zogenaamde ‘black-spots’. Dit heeft geleid tot een lijst van 37 locaties. Het onderzoek van Oranjewoud moet de basis gaan vormen voor aanpak van de snelwegen in de komende vijf tot vijftien jaar.

Analyse, observatie en maatregelplannen
Oranjewoud zal voor iedere locatie een diepgaande analyse verrichten naar de oorzaak van de ongevallen. Daarin worden aspecten als de invloed van weg, de omgeving, de weersgesteldheid en het weggedrag meegenomen. Na een observatie van het daadwerkelijke verkeerspatroon en –gedrag ter plaatse, worden maatregelvoorstellen geformuleerd voor verbetering van doorstroming en verkeersveiligheid. Deze voorstellen worden uitgewerkt in ontwerptekeningen, kostencalculaties en kosteneffectiviteit.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Oranjewoud beheer BV