waarschuwingsbord bij wegwerkzaamheden

Nieuwe afspraken over veilig werken op vluchtstrook

De veiligheid voor wegwerkers staat onder zware druk. Met dit waarschuwingsbord wordt (hopelijk) op het gevoel gewerkt van weggebruikers. (foto ter illustratie) Shutterstock/Greens and Blues

Rijkswaterstaat en infra-aannemers hebben op landelijk niveau een aantal nieuwe afspraken over samenwerking gemaakt op het gebied van veilig werken langs de vluchtstrook. Dit is nodig gebleken naar aanleiding van toenemende verkeersdrukte, veranderend (rij)gedrag van weggebruikers – met name het negeren van rode kruizen door weggebruikers – en snelle technologische ontwikkelingen.

Gevaarlijk rijgedrag en het negeren van rode kruizen zijn al langere tijd problemen waar Rijkswaterstaat actie op onderneemt. Een ongeluk met een wegwerker op de vluchtstrook op de A58 vormde voor Rijkswaterstaat de concrete aanleiding om in november 2023 te starten met intensieve gesprekken met marktpartijen (infra-aannemers) in onderhoud om de veiligheid van wegwerkers op de vluchtstrook samen te verbeteren. “De afspraken die nu zijn gemaakt zijn het resultaat van deze gesprekken”, aldus Rijkswaterstaat.

De concrete maatregelen zoals afgesproken met de brancheorganisaties en marktpartijen zijn:

  • Verminderen van werk waar dat kan: bijvoorbeeld door werkzaamheden als maaien van bermen en het vegen van de vluchtstrook te combineren.
  • Een duidelijkere en uniformere koppeling van een vaste veiligheidsmaatregel aan bepaalde werkzaamheden: denk hierbij aan toezien op het plaatsen van een tekstkar met aanhanger als ‘botsmiddel’ bij het maaien van bermen, maar ook het uitvoeren van onderhoudswerk.
  • Doorontwikkelen technische innovaties: bijvoorbeeld bredere werkafspraken met Google Maps voor automatische routebegeleiding in plaats van het handmatig plaatsen van omleidingsborden.

“Met deze set aan maatregelen hebben we een belangrijke stap gezet”, zegt Bob Demoet, Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Programma’s Projecten en Onderhoud. “We dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat iedereen elke dag veilig thuis komt. De komende tijd werken we op landelijk niveau én in, de voorbereiding van, het dagelijks werk verder aan het verbeteren van de veiligheid bij het werken langs de vluchtstrook.”

Gevoel van urgentie is groot

Rijkswaterstaat en marktpartijen hebben afgesproken om de intensieve samenwerking rond dit thema voort te zetten. Dat doen zij onder leiding van een stuurgroep met een brede samenstelling uit markt en sector. Door middel van een activiteitentabel wordt de intensiteit van werk overzichtelijk gekoppeld aan de daarop passende kaders en richtlijnen in verkeersmaatregelen.

Bart Welvaarts, directeur De Jong Zuurmond en is trekker van de stuurgroep namens de markt, hij zegt: “Het gevoel van urgentie bij Rijkswaterstaat en marktpartijen is groot. Het is goed dat we dit gevoel nu samen in daden om zetten. En daarmee de kans op persoonlijk letsel van wegwerkers echt verkleinen.”

In pilots worden nieuwe maatregelen uitgetest om te komen tot verdere innovaties. Ook wordt ingezet op verscherpte controle en handhaving op mogelijke onveilige situaties. “Waar nodig wordt werk stilgelegd als er onveilig gewerkt wordt”, stelt Rijkswaterstaat. “Naar toekomstige ernstige incidenten wordt er gezamenlijk onderzoek gedaan, waarbij leerpunten vanuit de stuurgroep zo spoedig mogelijk gedeeld worden met elkaar. “Al deze maatregelen hebben als doel het up-to-date brengen van werkafspraken en de monitoring daarvan, zodat het werk veiliger wordt.”

Symptoombestrijding tegen wangedrag

In nauwe samenspraak met de markt heeft een werkgroep de nu geldende maatregelen vanuit de CROW, en de arbeidshygiënische strategie over de hele veiligheidsketen doorgelicht. Zowel de CROW als de arbeidshygiënische strategie vanuit ARBO-wetgeving, zijn belangrijke wettelijke kaders op basis waarvan de veiligheid tijdens wegwerkzaamheden worden opgemaakt. “We zijn samen tot de conclusie gekomen dat op basis van die geldende wetgeving voor het merendeel van situaties geldt dat wegwerkers veilig te kunnen werken op de vluchtstrook. Wat wenselijk was, was herijking van werkafspraken hierover vanuit een gemeenschappelijk vertrekpunt, dat akkoord hebben we nu samen gesloten.”

Het mag allemaal onder de term ‘symptoombestrijding’ geschaard worden, want uiteindelijk gaat het natuurlijk vooral om het gedrag van de weggebruikers. Of liever gezegd: het wangedrag. Dat beseft Rijkswaterstaat terdege: “We roepen weggebruikers op om veilig rijgedrag te vertonen. Ga niet onder invloed van verdovende middelen of alcohol de weg op. Denk niet dat een rood kruis voor u niet geldt. Houd u aan de aangegeven snelheidsbeperking. Reageer uw agressie niet af op wegwerkers. We willen graag dat iedereen die voor ons op of langs de weg werkt elke dag weer veilig thuis komt.”

Lees ook:

Auteur: Jeroen Baldwin

Reageer ook

U bent ingelogd als ""

Indien dit onjuist is, kunt u uitloggen.

Nog maximaal tekens

Nieuwe afspraken over veilig werken op vluchtstrook | Infrasite
waarschuwingsbord bij wegwerkzaamheden

Nieuwe afspraken over veilig werken op vluchtstrook

De veiligheid voor wegwerkers staat onder zware druk. Met dit waarschuwingsbord wordt (hopelijk) op het gevoel gewerkt van weggebruikers. (foto ter illustratie) Shutterstock/Greens and Blues

Rijkswaterstaat en infra-aannemers hebben op landelijk niveau een aantal nieuwe afspraken over samenwerking gemaakt op het gebied van veilig werken langs de vluchtstrook. Dit is nodig gebleken naar aanleiding van toenemende verkeersdrukte, veranderend (rij)gedrag van weggebruikers – met name het negeren van rode kruizen door weggebruikers – en snelle technologische ontwikkelingen.

Gevaarlijk rijgedrag en het negeren van rode kruizen zijn al langere tijd problemen waar Rijkswaterstaat actie op onderneemt. Een ongeluk met een wegwerker op de vluchtstrook op de A58 vormde voor Rijkswaterstaat de concrete aanleiding om in november 2023 te starten met intensieve gesprekken met marktpartijen (infra-aannemers) in onderhoud om de veiligheid van wegwerkers op de vluchtstrook samen te verbeteren. “De afspraken die nu zijn gemaakt zijn het resultaat van deze gesprekken”, aldus Rijkswaterstaat.

De concrete maatregelen zoals afgesproken met de brancheorganisaties en marktpartijen zijn:

  • Verminderen van werk waar dat kan: bijvoorbeeld door werkzaamheden als maaien van bermen en het vegen van de vluchtstrook te combineren.
  • Een duidelijkere en uniformere koppeling van een vaste veiligheidsmaatregel aan bepaalde werkzaamheden: denk hierbij aan toezien op het plaatsen van een tekstkar met aanhanger als ‘botsmiddel’ bij het maaien van bermen, maar ook het uitvoeren van onderhoudswerk.
  • Doorontwikkelen technische innovaties: bijvoorbeeld bredere werkafspraken met Google Maps voor automatische routebegeleiding in plaats van het handmatig plaatsen van omleidingsborden.

“Met deze set aan maatregelen hebben we een belangrijke stap gezet”, zegt Bob Demoet, Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Programma’s Projecten en Onderhoud. “We dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat iedereen elke dag veilig thuis komt. De komende tijd werken we op landelijk niveau én in, de voorbereiding van, het dagelijks werk verder aan het verbeteren van de veiligheid bij het werken langs de vluchtstrook.”

Gevoel van urgentie is groot

Rijkswaterstaat en marktpartijen hebben afgesproken om de intensieve samenwerking rond dit thema voort te zetten. Dat doen zij onder leiding van een stuurgroep met een brede samenstelling uit markt en sector. Door middel van een activiteitentabel wordt de intensiteit van werk overzichtelijk gekoppeld aan de daarop passende kaders en richtlijnen in verkeersmaatregelen.

Bart Welvaarts, directeur De Jong Zuurmond en is trekker van de stuurgroep namens de markt, hij zegt: “Het gevoel van urgentie bij Rijkswaterstaat en marktpartijen is groot. Het is goed dat we dit gevoel nu samen in daden om zetten. En daarmee de kans op persoonlijk letsel van wegwerkers echt verkleinen.”

In pilots worden nieuwe maatregelen uitgetest om te komen tot verdere innovaties. Ook wordt ingezet op verscherpte controle en handhaving op mogelijke onveilige situaties. “Waar nodig wordt werk stilgelegd als er onveilig gewerkt wordt”, stelt Rijkswaterstaat. “Naar toekomstige ernstige incidenten wordt er gezamenlijk onderzoek gedaan, waarbij leerpunten vanuit de stuurgroep zo spoedig mogelijk gedeeld worden met elkaar. “Al deze maatregelen hebben als doel het up-to-date brengen van werkafspraken en de monitoring daarvan, zodat het werk veiliger wordt.”

Symptoombestrijding tegen wangedrag

In nauwe samenspraak met de markt heeft een werkgroep de nu geldende maatregelen vanuit de CROW, en de arbeidshygiënische strategie over de hele veiligheidsketen doorgelicht. Zowel de CROW als de arbeidshygiënische strategie vanuit ARBO-wetgeving, zijn belangrijke wettelijke kaders op basis waarvan de veiligheid tijdens wegwerkzaamheden worden opgemaakt. “We zijn samen tot de conclusie gekomen dat op basis van die geldende wetgeving voor het merendeel van situaties geldt dat wegwerkers veilig te kunnen werken op de vluchtstrook. Wat wenselijk was, was herijking van werkafspraken hierover vanuit een gemeenschappelijk vertrekpunt, dat akkoord hebben we nu samen gesloten.”

Het mag allemaal onder de term ‘symptoombestrijding’ geschaard worden, want uiteindelijk gaat het natuurlijk vooral om het gedrag van de weggebruikers. Of liever gezegd: het wangedrag. Dat beseft Rijkswaterstaat terdege: “We roepen weggebruikers op om veilig rijgedrag te vertonen. Ga niet onder invloed van verdovende middelen of alcohol de weg op. Denk niet dat een rood kruis voor u niet geldt. Houd u aan de aangegeven snelheidsbeperking. Reageer uw agressie niet af op wegwerkers. We willen graag dat iedereen die voor ons op of langs de weg werkt elke dag weer veilig thuis komt.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Neem nu een Infrasite Premium abonnement voor € 12,- per maand.

ABONNEREn

Auteur: Jeroen Baldwin

Jeroen Baldwin is journalist en chef redactie van Infrasite.nl.