Provincie ZH steunt Vlietproject Hoeksche Waard

Den Haag – Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben ruim € 1.400.000 aan subsidie toegekend aan het samenwerkingsverband Ruimtelijke Inrichting Hoeksche Waard (RIHW) voor het jaarprogramma 2005 van het Vlietproject. De komende jaren realiseert het RIHW 111 hectare droge- en natte natuur in het midden en westen van de Hoeksche Waard.

De provincie Zuid-Holland heeft de subsidie voor het uitvoeringsprogramma 2005 toegekend omdat het Vlietproject een belangrijke bijdrage levert aan de versterking van landschap en natuur in de Hoeksche Waard. De binnen- en buitendijkse natuurgebieden worden met elkaar verbonden door natuurontwikkeling langs kreken. Het waterbergend vermogen wordt met 65 hectare vergroot en er komt 40 kilometer aan wandelroutes waardoor landschap en natuur beter bereikbaar worden voor recreanten.

Nieuwe Subsidieregeling 2005
Met ingang van 1 juli 2004 is de subsidieregeling voor groene en recreatieve projecten vernieuwd. De subsidievoorwaarden zijn gewijzigd en de activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, zijn uitgebreid. Het is nu ook mogelijk om subsidie te krijgen voor de bescherming van onverharde en halfverharde wandelpaden en de ontwikkeling of verbetering van de recreatieve infrastructuur en recreatieve voorzieningen. Daarnaast kunnen er voor agrarische natuur- en landschapsactiviteiten ondermeer subsidies worden aangevraagd voor het vernatten van graslanden ten behoeve van weidevogels.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland