Overheden onderkennen klimaatverandering, maar doen weinig

Een grote meerderheid van 85 procent van gemeenten, waterschappen en provincies verwacht dat overlast door extreem weer de komende jaren verder toeneemt. Alleen laat een groot deel van die overheden mogelijkheden om te anticiperen op de problemen liggen. Dat blijkt uit een onderzoek van Arcadis.

Klimaatadaptatie is lang niet overal geborgd in investeringen, projecten en organisatie, ondanks dat zeker de helft van de respondenten vindt dat er actief iets moet gebeuren. Iets minder dan de helft van de overheden toetst actief nieuwbouwplannen en renovatie van infrastructuur, openbare ruimte en gebouwen. Net iets meer dan de helft neemt klimaat adaptieve maatregelen mee in geplande werkzaamheden en bij meer dan de helft van de respondenten is er niet een ambtelijk verantwoordelijke voor klimaatadaptatie of is onduidelijk of er iemand verantwoordelijk is.

“De urgentie voor klimaatmaatregelen door extreem weer is het sterkst bij de waterschappen’’, legt David van Raalten, Europees directeur Watermanagement van Arcadis uit. “Bij gemeenten is dat met minder dan de helft een stuk lager. En als ze maatregelen treffen, komt de rekening bij de burger terecht want ruim de helft van de ondervraagden verwacht dat de maatregelen leiden tot lastenverzwaring. Er zijn echter ook andere manieren om dit probleem aan te pakken: vul publieke investeringen in klimaatadaptatie aan met private investeringen door investeerders en door belanghebbenden bij gebieds- en locatieontwikkeling te laten meebetalen ter beperking van hun risico’s.’’

De enquête is door Arcadis online uitgezet onder circa duizend lezers Binnenlands Bestuur. 165 Bestuurders, beleidsambtenaren en projectleiders (hbo/wo niveau) namen deel aan het onderzoek. Download de enquête resultaten via de website van Arcadis

Over Arcadis
Arcadis is de leidende wereldwijd opererende ontwerp- en consultancyorganisatie op het gebied van de natuurlijke en gebouwde omgeving. Door de toepassing van onze diepe marktsectorkennis in combinatie met onze ontwerp, consultancy, engineering, project- en management diensten werken we samen met onze klanten aan uitzonderlijke en duurzame resultaten. Wij zijn met 27.000 mensen die in ruim zeventig landen meer dan €3,4 miljard aan omzet genereren. Wij ondersteunen UN-Habitat met kennis en expertise om de leefomstandigheden in snel groeiende steden over de hele wereld te verbeteren. Bezoek ons op www.arcadis.com Arcadis. Improving quality of life.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ARCADIS Nederland BV