Genomineerden Waterinnovatieprijs 2016 bekend

De Unie van Waterschappen reikt elk jaar de Waterinnovatieprijs uit aan innovatieve projecten die toepasbaar zijn binnen de taken van de waterschappen. De jury onder leiding van Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, heeft de genomineerden per categorie bekendgemaakt.

Bedrijven, belangenorganisaties, kennisinstellingen, overheden en particulieren zonden in totaal 159 innovatieve waterprojecten in.

Publieksprijs
Naast de gebruikelijke categorieën ‘Waterveiligheid’, ‘Schoon water’ en ‘Voldoende water’ is er dit jaar een categorie ‘Waterbewustzijn’. En er kan vanaf 2 november gestemd worden op de genomineerde projecten voor de ‘Publieksprijs’ via www.waterinnovatieprijs.nl

Prijsuitreiking
Op 17 november worden de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2016 bekend gemaakt tijdens een feestelijke prijsuitreiking in de Rijtuigenloods te Amersfoort, tijdens de Markt- en Innovatiedag Waterschappen.

Genomineerden in de categorie ‘Waterveiligheid’

 • Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met ‘Innovatief zandsproeien bij dijkverbetering Nauernasche Vaart’
 • Waterschap zuiderzeeland + KPN Consulting met ‘Clickey-klem + De Slimme Muskusrattenval’
 • Waterschap Rivierenland met ‘Integrale omgevingsaanpak bij Dijkversterking Diefdijklinie’

Genomineerden in de categorie ‘Schoon water’

 • IF Technology met ‘Smart polder’
 • Het hoogheemraadschap van Delfland met ‘S.C.H.O.O.N. (Schoonmaken effluent en Hergebruik voor Oppervlaktewater Op Natuurlijke wijze)’
 • Waterschap Vallei en Veluwe met de ‘Bio-energiecentrale Harderwijk’

Genomineerden in de categorie ‘Voldoende water’

 • Waterschap Rivierenland met de ‘EQA-smartstuw’
 • Optigroen Dak- en Gevelbegroeiing met ‘Smart Flow Control’
 • Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met ‘Achteroever Wieringermeer’

Genomineerden in de categorie ‘Waterbewustzijn’

 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht met ‘Battle of the Beach’
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta met ‘Milieubewust medicijnen voorschrijven’
 • Modified Materials BV met de ‘Loodvrij vissen in de Roer’

Meer informatie
Voor meer informatie over de genomineerden: www.waterinnovatieprijs.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Unie van Waterschappen (UVW)