Werkzaamheden onderdoorgangen Wilhelminabrug Deventer

Rijkswaterstaat en de gemeente Deventer starten maandag 24 oktober 2016 met onderhoudswerkzaamheden bij 3 onderdoorgangen van de Wilhelminabrug. Het is de laatste fase van de werkzaamheden nu het werk aan de bovenzijde van de brug is afgerond.

Onderdoorgang Pothoofd
De aannemer begint op maandag 24 oktober bij de onderdoorgang ter hoogte van het Pothoofd. Zij repareren het beton aan de onderzijde van de brug. Gedurende 2 weken werkt de aannemer op doordeweekse dagen van 9.00 – 16.00 uur. Tijdens deze werktijden is de onderdoorgang afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Daarnaast zijn de trapopgangen van het Pothoofd afgesloten tijdens deze werkzaamheden. Hulpdiensten, voetgangers en fietsers hebben wel doorgang.
Onderdoorgang Emmastraat

Vanaf maandag 7 november tot en met vrijdag 18 november voert de aannemer de laatste werkzaamheden uit aan de onderdoorgang Emmastraat/Bokkingshang. Het landhoofd en de rolopleggingen worden geschilderd. De werktijden zijn op werkdagen van 9.00 – 16.00 uur. De voet- en fietspaden worden om en om afgezet. Het gemotoriseerde verkeer kan te allen tijde gebruik blijven maken van de onderdoorgang.

Onderdoorgang Bolwerksweg
Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de onderdoorgang Emmastraat is de onderdoorgang Bolwerksweg aan de beurt. Op doordeweekse dagen werkt de aannemer hier van 7.00 – 18.00 uur aan het schilderen en betonherstel aan de onderzijde van de brug. Tijdens de werkzaamheden is de onderdoorgang afgesloten voor al het verkeer, met uitzondering van de hulpdiensten, voetgangers en fietsers. Verkeer wordt omgeleid.

Hinder fietspad
Hoewel de werkzaamheden aan de bovenzijde van de brug zijn afgerond, krijgen fietsers de komende maanden op het fietspad aan de noordelijke zijde van de brug te maken met een versmald fietspad. Dit is nodig omdat de aannemer voor het werk aan de onderzijde van de brug gebruik maakt van deze ruimte om veilig en goed de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Voetgangers kunnen dan geen gebruik maken van het noordelijk voet- en fietspad en worden omgeleid via het zuidelijk voet- en fietspad.

Gezamenlijk onderhoud
Rijkswaterstaat en de gemeente Deventer werken samen aan het groot onderhoud. Rijkswaterstaat doet dit vanuit zijn rol als brugeigenaar, de gemeente Deventer vanuit haar rol als wegbeheerder van de N344 en eigenaar van het oostelijke deel van de brug. De werkzaamheden bij het Pothoofd worden gelijktijdig uitgevoerd met de werkzaamheden aan de riolering aan de Rembrandtkade, tussen de Johan Vlotenlaan en de Hobbemastraat. Zo wordt de totale hinder voor omgeving en verkeer beperkt.

Actuele informatie
Voor vragen over de omleidingsroute kunt u contact opnemen met de gemeente Deventer via telefoonnummer 14 0570. Kijk voor algemene informatie over het project op de projectpagina IJssel: onderhoud Wilhelminabrug U kunt ook bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat op 0800-8002 van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Werkzaamheden onderdoorgangen Wilhelminabrug Deventer | Infrasite

Werkzaamheden onderdoorgangen Wilhelminabrug Deventer

Rijkswaterstaat en de gemeente Deventer starten maandag 24 oktober 2016 met onderhoudswerkzaamheden bij 3 onderdoorgangen van de Wilhelminabrug. Het is de laatste fase van de werkzaamheden nu het werk aan de bovenzijde van de brug is afgerond.

Onderdoorgang Pothoofd
De aannemer begint op maandag 24 oktober bij de onderdoorgang ter hoogte van het Pothoofd. Zij repareren het beton aan de onderzijde van de brug. Gedurende 2 weken werkt de aannemer op doordeweekse dagen van 9.00 – 16.00 uur. Tijdens deze werktijden is de onderdoorgang afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Daarnaast zijn de trapopgangen van het Pothoofd afgesloten tijdens deze werkzaamheden. Hulpdiensten, voetgangers en fietsers hebben wel doorgang.
Onderdoorgang Emmastraat

Vanaf maandag 7 november tot en met vrijdag 18 november voert de aannemer de laatste werkzaamheden uit aan de onderdoorgang Emmastraat/Bokkingshang. Het landhoofd en de rolopleggingen worden geschilderd. De werktijden zijn op werkdagen van 9.00 – 16.00 uur. De voet- en fietspaden worden om en om afgezet. Het gemotoriseerde verkeer kan te allen tijde gebruik blijven maken van de onderdoorgang.

Onderdoorgang Bolwerksweg
Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de onderdoorgang Emmastraat is de onderdoorgang Bolwerksweg aan de beurt. Op doordeweekse dagen werkt de aannemer hier van 7.00 – 18.00 uur aan het schilderen en betonherstel aan de onderzijde van de brug. Tijdens de werkzaamheden is de onderdoorgang afgesloten voor al het verkeer, met uitzondering van de hulpdiensten, voetgangers en fietsers. Verkeer wordt omgeleid.

Hinder fietspad
Hoewel de werkzaamheden aan de bovenzijde van de brug zijn afgerond, krijgen fietsers de komende maanden op het fietspad aan de noordelijke zijde van de brug te maken met een versmald fietspad. Dit is nodig omdat de aannemer voor het werk aan de onderzijde van de brug gebruik maakt van deze ruimte om veilig en goed de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Voetgangers kunnen dan geen gebruik maken van het noordelijk voet- en fietspad en worden omgeleid via het zuidelijk voet- en fietspad.

Gezamenlijk onderhoud
Rijkswaterstaat en de gemeente Deventer werken samen aan het groot onderhoud. Rijkswaterstaat doet dit vanuit zijn rol als brugeigenaar, de gemeente Deventer vanuit haar rol als wegbeheerder van de N344 en eigenaar van het oostelijke deel van de brug. De werkzaamheden bij het Pothoofd worden gelijktijdig uitgevoerd met de werkzaamheden aan de riolering aan de Rembrandtkade, tussen de Johan Vlotenlaan en de Hobbemastraat. Zo wordt de totale hinder voor omgeving en verkeer beperkt.

Actuele informatie
Voor vragen over de omleidingsroute kunt u contact opnemen met de gemeente Deventer via telefoonnummer 14 0570. Kijk voor algemene informatie over het project op de projectpagina IJssel: onderhoud Wilhelminabrug U kunt ook bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat op 0800-8002 van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat