3e editie internationale conferentie Aquaterra

Vanuit de hele wereld komen experts naar van 1 tot 3 november naar Amsterdam om tijdens de 3e editie van de internationale conferentie Aquaterra met elkaar te bespreken hoe kwetsbare en dichtbevolkte deltagebieden robuuster gemaakt kunnen worden. Een van delta’s die aan bod komt, is de Rijn. De internationale stroomgebiedsgericht aanpak is bijzonder succesvol geweest als het gaat om de verbetering van de waterkwaliteit, en deze aanpak bewijst zich nu opnieuw als het gaat om klimaatadaptatie. Wereldwijd loopt de aanpak van de Rijn op dit punt voorop. Heel bijzonder is de planmatige aanpak die ruimte laat voor andere maatregelen als nieuwe klimaatstudies daar aanleiding toe geven.

Veertig jaar geleden was de Rijn de meest vieze rivier van Europa. Dankzij een goed internationale afstemming zijn de Rijnoeverstaten erin geslaagd in twee decennia de rivier weer helemaal schoon te krijgen. De internationale stroomgebiedsgerichte aanpak van de Rijn wordt wereldwijd als toonaangevend voorbeeld gezien en rivierautoriteiten vanuit de hele wereld komen regelmatig bij de Internationale Rijncommissie over de vloer om van de aanpak te leren.

De behandeling van de Rijndelta tijdens de internationale conferentie Aquaterra zal daarom ook dit jaar weer veel belangstelling trekken als experts de succesvolle aanpak bespreken. Naast de verdere verbetering van de waterkwaliteit, loopt de Rijn wereldwijd voor voorop als het gaat om de klimaatadaptatie. Bijzondere aandacht gaat uit naar de toekomstverkenningen die zijn uitgevoerd naar de benodigde afvoercapaciteit op langtermijn.

Rivierdelta’s zijn zeer complexe gebieden met vaak economisch belangrijke havens, intensieve landbouw en megagrote steden. Vanwege de verwachte klimaatverandering staan de gebieden nog eens bijzonder in de aandacht omdat ze al eerste de gevolgen zullen ondervinden van de zeespiegelstijging en veranderende neerslagpatronen. Hoe maken we de rivierdelta’s robuuster zodat ze klimaatbestendig worden en de economische groei behouden blijft, dat is de centrale vraag die de deelnemers aan de Aquaterra 2011 conferentie bezig houden. Geen delta is hetzelfde en een blauwdruk bestaat niet. Daarom bespreken de deelnemers negen concrete delta’s om van elkaar te kunnen leveren. De overige acht delta’s die op Aquaterra worden besproken, zijn: Mississippi , Nijl, Danube, Ganges/Brahmaputra, Ciliwung, Inkomati, Mekong en Yangtze Pearl

Over de International Water Week Conference

Aquaterra is slechts één onderdeel van de International Water Week Conference. Het volledige programma is ingericht om de werelden van watertechnologie en watermanagement bijeen te brengen en biedt een zeer breed scala aan technische, bestuurlijke sociale en economische aspecten van watermanagement. De International Water Week Conference heeft 3 thema’s die in de sessies zoveel mogelijk worden geïntegreerd:

 • Aquaterra – over delta’s, kustbeheer en rivieren
 • Aquainnovation – over het versnellen van innovatie
 • Aquaindustry – over stewardship en watervoetafdruk

De International Water Week Conference is onderdeel van de International Water Week Amsterdam, het veel omvattend water evenement dat in de eerste week van november in Amsterdam plaatsvindt. Andere belangrijke programmaonderdelen:

 • Integrated Aqua Solutions, een unieke expositie die de wereldwijde waterproblematiek laat zien aan de hand van concrete oplossingen.
 • Tweede Nationaal Deltacongres
 • Aquatech Amsterdam 2011

Meer informatie over International Water Week Conference is te vinden op de website: www.aquaterraconference.com<br>

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: RAI Amsterdam

3e editie internationale conferentie Aquaterra | Infrasite

3e editie internationale conferentie Aquaterra

Vanuit de hele wereld komen experts naar van 1 tot 3 november naar Amsterdam om tijdens de 3e editie van de internationale conferentie Aquaterra met elkaar te bespreken hoe kwetsbare en dichtbevolkte deltagebieden robuuster gemaakt kunnen worden. Een van delta’s die aan bod komt, is de Rijn. De internationale stroomgebiedsgericht aanpak is bijzonder succesvol geweest als het gaat om de verbetering van de waterkwaliteit, en deze aanpak bewijst zich nu opnieuw als het gaat om klimaatadaptatie. Wereldwijd loopt de aanpak van de Rijn op dit punt voorop. Heel bijzonder is de planmatige aanpak die ruimte laat voor andere maatregelen als nieuwe klimaatstudies daar aanleiding toe geven.

Veertig jaar geleden was de Rijn de meest vieze rivier van Europa. Dankzij een goed internationale afstemming zijn de Rijnoeverstaten erin geslaagd in twee decennia de rivier weer helemaal schoon te krijgen. De internationale stroomgebiedsgerichte aanpak van de Rijn wordt wereldwijd als toonaangevend voorbeeld gezien en rivierautoriteiten vanuit de hele wereld komen regelmatig bij de Internationale Rijncommissie over de vloer om van de aanpak te leren.

De behandeling van de Rijndelta tijdens de internationale conferentie Aquaterra zal daarom ook dit jaar weer veel belangstelling trekken als experts de succesvolle aanpak bespreken. Naast de verdere verbetering van de waterkwaliteit, loopt de Rijn wereldwijd voor voorop als het gaat om de klimaatadaptatie. Bijzondere aandacht gaat uit naar de toekomstverkenningen die zijn uitgevoerd naar de benodigde afvoercapaciteit op langtermijn.

Rivierdelta’s zijn zeer complexe gebieden met vaak economisch belangrijke havens, intensieve landbouw en megagrote steden. Vanwege de verwachte klimaatverandering staan de gebieden nog eens bijzonder in de aandacht omdat ze al eerste de gevolgen zullen ondervinden van de zeespiegelstijging en veranderende neerslagpatronen. Hoe maken we de rivierdelta’s robuuster zodat ze klimaatbestendig worden en de economische groei behouden blijft, dat is de centrale vraag die de deelnemers aan de Aquaterra 2011 conferentie bezig houden. Geen delta is hetzelfde en een blauwdruk bestaat niet. Daarom bespreken de deelnemers negen concrete delta’s om van elkaar te kunnen leveren. De overige acht delta’s die op Aquaterra worden besproken, zijn: Mississippi , Nijl, Danube, Ganges/Brahmaputra, Ciliwung, Inkomati, Mekong en Yangtze Pearl

Over de International Water Week Conference

Aquaterra is slechts één onderdeel van de International Water Week Conference. Het volledige programma is ingericht om de werelden van watertechnologie en watermanagement bijeen te brengen en biedt een zeer breed scala aan technische, bestuurlijke sociale en economische aspecten van watermanagement. De International Water Week Conference heeft 3 thema’s die in de sessies zoveel mogelijk worden geïntegreerd:

 • Aquaterra – over delta’s, kustbeheer en rivieren
 • Aquainnovation – over het versnellen van innovatie
 • Aquaindustry – over stewardship en watervoetafdruk

De International Water Week Conference is onderdeel van de International Water Week Amsterdam, het veel omvattend water evenement dat in de eerste week van november in Amsterdam plaatsvindt. Andere belangrijke programmaonderdelen:

 • Integrated Aqua Solutions, een unieke expositie die de wereldwijde waterproblematiek laat zien aan de hand van concrete oplossingen.
 • Tweede Nationaal Deltacongres
 • Aquatech Amsterdam 2011

Meer informatie over International Water Week Conference is te vinden op de website: www.aquaterraconference.com<br>

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: RAI Amsterdam