Nord Stream legt laatste pijp

Nord Stream AG, de onderneming die de 1.224 kilometer lange gaspijpleiding door de Oostzee legt om de Russische gasvoorraden te verbinden met de Europese markt, heeft bekendgemaakt dat nu alle pijpleidingsegmenten van de eerste gasleiding zijn gelegd. Gasunie neemt voor negen procent deel in dit gasinfrastructuurproject, dat voor de Europese voorzieningszekerheid van groot belang is. De nieuwe pijpleiding zal, in lijn met de planning, in het laatste kwartaal van 2011 beginnen met het transporteren van aardgas vanuit het Russische Vyborg naar de Europese Unie, via het aanlandingspunt Greifswald in Duitsland. De capaciteit van de leiding bedraagt 27,5 miljard kubieke meter aardgas per jaar.

Er liggen nu drie pijpleidingsecties gereed op de bodem van de Oostzee. Deze worden eerst uitgebreid en onder zeer hoge druk getest. In de loop van de zomer zullen de secties vervolgens met elkaar verbonden worden tot één leiding. Daarmee zal het offshore-gedeelte van Fase 1 zijn voltooid.

Gas voor 26 miljoen huishoudens

De aanleg van een tweede, parallelle leiding (Fase 2) moet eind 2012 klaar zijn. De twee Nord Stream-pijpleidingen bij elkaar kunnen dan maar liefst 55 miljard kubieke meter aardgas per jaar naar Europa vervoeren. Dat is genoeg om 26 miljoen huishoudens elk jaar van gas te voorzien. De financiering van Fase 2 is in maart van dit jaar succesvol afgerond. Het ging daarbij om een bedrag van 2,5 miljard euro. De interesse vanuit de financiële wereld was zeer groot: er was sprake van een overintekening met zestig procent. Dit illustreert hoeveel vertrouwen de financiële markten hebben in dit gasinfrastructuurproject en daarmee ook in de ontwikkeling van de gasmarkt. Eerder was al een succesvolle financiering voor Fase I verkregen, ter waarde van 3,9 miljard euro.

Gasrotonde

Nord Stream vormt een belangrijke bijdrage aan het Gasrotonde-concept, dat ervoor zorgt dat Nederland en aangrenzende gasmarktgebieden een goede aansluiting verwerven op de gasvoorraden van de toekomst. Dit is van belang voor alle gasgebruikers in dit deel van Europa, zowel vanuit het oogpunt van langetermijn-voorzieningszekerheid als een goede marktwerking.

Rol gas in duurzame energiemix

Gas speelt een cruciale rol in de energiemix van de toekomst en bij het realiseren van klimaatdoelstellingen. Aardgas produceert bij verbranding twee keer minder CO2 dan bijvoorbeeld kolen en het is bovendien wereldwijd ruim voorradig. Aardgas is daarenboven door zijn flexibele inzetbaarheid bij uitstek geschikt om het schommelende aanbod van zonne- en windenergie op te vangen. Daarmee maakt het een toename van duurzaam energieaanbod mogelijk, terwijl de stabiliteit van de energievoorziening als geheel geborgd blijft. Bovendien kan aardgas gemengd worden met duurzaam, gecertificeerd groen gas, dat gemaakt wordt uit biologisch afval. Omdat Nederland al over een krachtig aardgastransportnetwerk beschikt, kan groen gas relatief eenvoudig makkelijk bijgemengd en landelijk geleverd worden. In 2020 kan het aandeel groen gas in de Nederlandse gaslevering vijf procent zijn. Dat staat gelijk aan het gasverbruik van meer dan een miljoen huishoudens.

De overige aandeelhouders in Nord Stream zijn het Russische Gazprom (51 procent), de Duitse bedrijven BASF/Wintershall en E.ON Ruhrgas (elk 15,5 procent) en het Franse GDF SUEZ (9 procent).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gasunie