Waterinnovatie van DHV wint Vernufteling 2010

nieuw zuiveringsproces kan meer energie opleveren dan het kost

Het ingenieurs- en adviesbureau DHV (lid NLingenieurs) heeft met een project dat de grondstoffen stikstof en fosfor uit het rioolwater haalt en nuttig weet te hergebruiken, de Vernufteling 2010 gewonnen. De Vernufteling is de prijs voor het meest innovatieve project van Nederlandse ingenieursbureaus.

Om het oppervlakte water schoon te houden, sparen rioolwaterzuiveringsinstallaties kosten noch moeite om fosfor en stikstof uit het afvalwater te verwijderen. De fosfor verdwijnt nu onbruikbaar in het rioolslib, de stikstof gaat – geheel onschadelijk – de lucht in. Dit kost veel energie, terwijl er wereldwijd een tekort dreigt aan fosfor, onder andere nodig als grondstof voor kunstmest.

Het nieuwe zuiveringsproces van DHV maakt stikstof vrij als ammoniak, waarop brandstofcellen kunnen draaien. Het zuiveringsproces kan zo zelfs meer energie opleveren dan het kost. Tegelijkertijd wordt het fosfor in kristallen gevangen die de kunstmestindustrie als grondstof kan gebruiken.

Volgens de jury van de Vernufteling, onder voorzitterschap van futuroloog en tekenaar Rudolf Das, past het sluiten van ketens – een wereldwijde uitdaging – en hergebruik van grondstoffen bij wat verwacht mag worden van modern technisch vernuft. Een belangrijk voordeel van de vinding van DHV is bovendien dat deze probleemloos aansluit op het gangbare zuiveringsproces van afvalwater, en daarom op grote schaal toepasbaar is.

Drie andere finalisten tijdens de prijsuitreiking in het complex Dutch Water Dreams in Zoetermeer waren bureau Angenent met een methode om het wegdek van stalen bruggen snel te vervangen, Witteveen en Bos met een biologisch afbreekbaar materiaal dat de groei van oevers bevordert en Royal Haskoning is in staat om het methaan dat in het in Friesland gewonnen drinkwater zit, nuttig aan te wenden. Het bureau Deerns kreeg een eervolle vermelding voor het gebruik van de schoorsteen van het oude ketelhuis op de campus van de TU Eindhoven als koeltoren.

De Vernufteling wordt georganiseerd door de ingenieursvereniging KIVI NIRIA, de brancheorganisatie NLingenieurs en het technologietijdschrift De Ingenieur.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: NLingenieurs