Twee nieuwe vestigingshoofden bij Witteveen+Bos

Per 1 mei 2010 is ing. A.H. (Ton) Deekens benoemd als vestigingshoofd Den Haag. Hij volgt daarmee ing. M.T. (Matthew) Marshall op, die vanaf 2006 deze functie vervulde. Matthew Marshall gaat zich als PMC-leider volledig richten op de stedelijke ontwikkeling in Zuidwest-Nederland.

Ton Deekens was vanaf de start van ons kantoor in Heerenveen in 2001 hoofd van deze vestiging. Daarvoor was hij zowel in binnen- als buitenland werkzaam voor de sector Water.

Opvolger van Deekens in Heerenveen is ir. R.P. (Rinze) Herrema van de sector Stedelijke ontwikkeling en verkeer. Rinze Herrema is vanaf 2002 werkzaam bij Witteveen+Bos en vanaf 2006 in Heerenveen. Naast zijn nieuwe functie als vestigingshoofd blijft hij betrokken bij complexe infrastructurele projecten in het noorden van ons land.

Witteveen+Bos levert advies- en ingenieursdiensten op het gebied van water, infrastructuur, ruimte, milieu en bouw. Met ruim 850 medewerkers richt het bureau zich vooral op complexe projecten, die hoogwaardige kennis en een integrale aanpak vereisen. Witteveen+Bos heeft een unieke eigendomstructuur, waarbij de aandelen volledig in handen zijn van de medewerkers. Wij werken vanuit het hoofdkantoor in Deventer, acht Nederlandse vestigingen en buitenlandse kantoren in België, Indonesië, Letland, Rusland en Kazachstan. In 2009 was de totale omzet 103,8 miljoen euro en het nettoresultaat 13,7 miljoen euro.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Witteveen+Bos