Innovatieve methodes gevonden om wetlands op te hogen

In de Water-grondgoot van Deltares zijn de afgelopen maand experimenten uitgevoerd om via horizontaal en verticaal injecteren van sediment tussen grondlagen onder de waterbodem, de bovenliggende lagen op te tillen. Deze eerste conceptuele proeven tonen aan dat hiermee een innovatieve methode is gevonden om wetlands op te hogen.

Voordelen ten opzichte van de huidige praktijk is dat overtollig sediment (bijvoorbeeld baggerspecie) kan worden hergebruikt en dat de bodem niet omgewoeld wordt tijdens de werkzaamheden. De habitat van het bodemoppervlak en die in het water blijven intact.

De proeven zijn onderdeel van de Water Innovatie Projecten van Rijkswaterstaat (thema Sediment als grondstof).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Deltares