Start kustversterking Hoek van Holland – Scheveningen

Werkzaamheden kustversterking en natuurgebied Delflandse kust starten dit najaar

Vanaf najaar 2008 wordt gewerkt aan een veiligere Delflandse kust. Om de kust tussen Hoek van Holland en de haven van Scheveningen veiliger te maken worden extra duinen en breder strand aangelegd. De versterking van de zwakke schakel is nodig voor bescherming tegen de stijgende zeespiegel en zware stormen. Ook wordt een nieuw natuurgebied aangelegd om natuur te compenseren die door het gebruik van Maasvlakte 2 verloren gaat. De werkzaamheden starten tussen Hoek van Holland en ’s-Gravenzande en duren naar verwachting tot eind 2011. De overlast voor recreanten wordt zoveel mogelijk beperkt door vooral in de herfst en winter te werken.

De werkzaamheden voor de kustversterking en de aanleg van het natuurgebied bestaan voornamelijk uit het opspuiten van zand dat door een baggerschip van de Noordzeebodem wordt gehaald (zandsuppletie). Met dit zand worden nieuwe duinen en strand gevormd. Vervolgens worden de strandopgangen verlengd over de nieuwe duinenrij en strandpaviljoens en andere gebouwen naar het nieuwe strand verplaatst. In verband met de veiligheid worden de delen van het strand waar gewerkt wordt tijdelijk afgesloten. Alleen op de rustige delen van het strand wordt ook tijdens het recreatieseizoen gewerkt. Zodra de planning van de werkzaamheden bekend is, wordt deze gecommuniceerd.

Bij laag water is het strand tussen Hoek van Holland en de haven van Scheveningen straks ongeveer 200 meter breed. Ook onder water komt extra zand, zodat de zeebodem geleidelijk afloopt. De duinen worden overal breder, behalve bij het Westduinpark in Den Haag waar de duinen al breed genoeg zijn. De kust is nu nog veilig, maar moet versterkt worden om de veiligheid ook voor de komende vijftig jaar te waarborgen. Hiermee wordt een stap gezet richting een duurzaam en klimaatbestendig Nederland.

Het nieuwe natuurgebied tussen Hoek van Holland en ’s-Gravenzande wordt circa 35 hectare groot. Dit natuurgebied zal zich ontwikkelen tot een vochtige duinvallei. Deze duinvallei staat in natte perioden onder water en valt in droge perioden droog. De vallei wordt een aangenaam leefgebied voor verschillende waardevolle planten- en diersoorten. Het natuurgebied wordt aangelegd om natuur te compenseren die in de toekomst verloren gaat door het gebruik van Maasvlakte 2.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat