8 mln euro voor waterprojecten

8 MILJOEN EURO VOOR WATERPROJECTEN TIJDENS ‘SAMEN IN ACTIE VOOR WATER EN SANITATIE’
Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje "zeer verheugd" met resultaat

Den Haag – Voor bijna 8 miljoen euro aan intenties, kennisuitwisseling en samenwerkingsverbanden om het wereldwijde tekort aan schoon water en sanitaire voorzieningen terug te dringen. Dat is het resultaat van de conferentie ‘Samen in actie voor water en sanitatie’, die 18 maart 2008 in Rotterdam werd gehouden. Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje nam als eregast het resultaat dankbaar in ontvangst. De organisatie van de conferentie was in handen van Unicef, het Netherlands Water Partnership en Aqua for All.

De conferentie had tot doel bewindslieden, beleidsmakers, bedrijven, donoren en maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek te brengen en tot concrete afspraken te komen. In totaal werden 18 veelbelovende projecten gepresenteerd. Bijna alle projecten vonden financiers danwel samenwerkingspartners of de benodigde kennis.

Wereldwaterdag

De conferentie was georganiseerd in het kader van Wereldwaterdag, die elk jaar op 22 maart wordt gevierd. Bovendien is 2008 het Internationale Jaar van de Sanitatie, waarbij wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiene. In 2015 moet het aantal mensen dat niet beschikt over schoon water en sanitaire voorzieningen met de helft zijn teruggebracht. De wereldgemeenschap moet echter nog zeer veel doen om dit millenniumdoel te halen, want 2,6 miljard mensen beschikken nog steeds niet over veilig drinkwater, of een toilet.

"De overlegfase is, wat mij betreft, afgerond. Wij hoeven elkaar niet meer te overtuigen. Vandaag in Rotterdam gaan we over tot actie", sprak Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje de deelnemers toe. Met de conferentie hebben de Nederlandse organisaties nu inderdaad een nieuwe stap gezet.

Voor meer informatie over de projecten:
www.unicef.nl/wereldwaterdag en www.nwp.nl/wereldwaterdag2008

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
De toespraak van de Prins van Oranje kunt u lezen op de website van het Koninklijk Huis

Lees ook het bericht dat eerder verscheen in Infrasite Nieuws
Nederlandse lancering International Year of Sanitation

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Netherlands Water Partnership (NWP)