Rijnland gaat door met waterberging Nieuwe Driemanspolder

Aanleg waterberging in Nieuwe Driemanspolder

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat door met de voorbereidingen voor een grootschalige waterberging in de Nieuwe Driemanspolder. Dat heeft het algemeen bestuur van Rijnland vanmorgen besloten. De waterberging moet er voor zorgen dat het gebied rond Stompwijk bij zware regenval droge voeten houdt.

Het algemeen bestuur stemde in met de verdere voorbereiding van de waterberging. Het dagelijks bestuur had om deze uitspraak gevraagd, omdat het project een aanzienlijke kostenstijging kent. Nu de voorbereidingen concreter worden, ontstaat meer duidelijkheid over met name de kosten van de aanleg van de aanvoerroute. Van een aantal kostenposten kon Rijnland bij de start van het project in 2003 niet voorzien hoe hoog zij zouden uitvallen. Daar is nu wel duidelijkheid over ontstaan; de kosten stijgen van € 18 miljoen naar € 53 miljoen. De belangrijkste oorzaak van de stijging zit in de kosten voor de lange en complexe aanvoerroute, die aanzienlijk hoger uitvallen dan eerder was voorzien en in een onderschatting van een aantal posten die eerder niet gekwantificeerd konden worden.

Het bestuur van Rijnland vindt het belangrijk dat de waterberging er komt. De voorziene veranderingen in het klimaat leiden tot heviger neerslag in korte tijd. Het bestaande watersysteem van Rijnland is daar niet op ingericht. Uit eerder onderzoek bleek dat alternatieven voor de waterberging niet realiseerbaar of aanzienlijk duurder zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Hoogheemraadschap van Rijnland