DHV-consortium beschermt Donaudelta

Amersfoort – De overheid van Roemenië heeft het contract voor het ontwerpen van oeververdedigingswerken voor het Sulinakanaal toegekend aan een door DHV geleid consortium. Het Sulinakanaal loopt door het beschermde natuurgebied van de Donaudelta en is de belangrijkste vaarverbinding naar de Donau vanuit de Zwarte Zee. Tevens zorgt het Sulinakanaal ervoor dat (drijf)ijs vanuit de Donau wordt afgevoerd.

Het project omvat een tweeledige ontwerpstrategie: ten eerste moet het natuurgebied van de Donaudelta worden beschermd tegen de jaarlijkse overstromingen van het Sulinakanaal; ten tweede moet het onderhoudsbaggerwerk op het scheepvaartkanaal worden teruggebracht. DHV en consortiumpartners ECORYS (Nederland), DHI (Denemarken) en Consitrans (Roemenië) zijn tevens verantwoordelijk voor het opstellen van het bestek van de vereiste oeververdedigings- en herstelwerkzaamheden.

De haalbaarheids- en ontwerpstudie zal aanbevelingen bevatten om het delicate evenwicht te bewaren tussen enerzijds de instroom van water en sediment uit het Sulinakanaal in het waardevolle en kwetsbare natuurgebied, en anderzijds de bescherming van het gebied tegen de groeiende scheepvaart en de daarmee gepaard gaande toenemende vervuiling. De instandhouding van dit evenwicht vereist zorgvuldig ontworpen oeververdedigingswerken en instroompunten. De oeververdedigingswerken zullen de Donau tevens beter toegankelijk maken voor grote kustvaarders en binnenvaartschepen en daarmee het binnenlandse goederenvervoer op de rivier bevorderen.

Het project wordt gedeeltelijk gefinancierd via een lening van de Europese Investeringsbank. Het contract heeft een totale waarde van 1,2 miljoen euro en een looptijd van 12 maanden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: DHV Holding BV