Laatste suppleties Noord-Holland in 2005

Aanstaand weekend is de vooroeversuppletie op Texel gereed. Direct aansluitend start dan de vooroeversuppletie Bergen. Tussen de strandpalen 31,5 en 36,2 wordt 1.500.000 m3 zand aangebracht. Het zand komt uit de Noordzee. Naast de sleephopperzuigers Alpha B, Argonaut en Coronaut zullen ook andere schepen worden ingezet. Het gaat hier om de Amazone en de Hein. De extra schepen zijn nodig om de werkzaamheden op tijd af te krijgen. De werkzaamheden duren – afhankelijk van de weersomstandigheden – een maand. In april 2005 is al tussen strandpaal 32,25 en strandpaal 33,75 300.000 m3 gesuppleerd op het strand van Bergen.

Op Texel is sinds zondag 18 september 2005 de extra strandsuppletie gaande tussen strandpaal 8,.8 en strandpaal 10,6. In totaal wordt hier 300.000 m3 op het strand gespoten. Vanuit een sleephopperzuiger wordt het zand via een zinkerleiding op het strand gespoten. De sleephopperzuigers Ostsee en Volvox Scaldia zijn ingezet voor deze suppletie. De planning is dat de werkzaamheden in de eerste week van oktober gereed zijn.

De extra strandsuppletie op Texel is nodig omdat ter hoogte van Hoornderslag het strand lager en smaller is geworden. In 2003 is een geulwandsuppletie aangebracht in het Molengat. Deze heeft naast een goede uitwerking op de kustlijn ook negatieve effecten. Deze laatste zijn nu hier op Texel waar te nemen. Om de kustlijn weer te verbeteren brengt Rijkswaterstaat hier een extra strandsuppletie aan tussen Hoornderslag en het meest zuidelijk strandhoofd.

Bij de vooroeversuppletie Texel is 2.602.000 m3 zand tussen strandpaal 13,2 en strandpaal 16,9 aangevoerd in tijd van drie maanden.

Het doel van suppleren is het bestrijden van de structurele erosie langs de Nederlandse kust. Het voortbestaan van de duinenkust is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende zand. Als een zandtekort optreedt dan zal de duinenkust landwaarts verplaatsen. Door het volume zand in de kust op peil te houden kunnen de duinen blijven bestaan en blijven functioneren als primaire waterkering.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland