VolkerRail tekent voor spooronderhoud ‘Zeeland’

ProRail gunt VolkerRail contract voor het dagelijks onderhoud aan railinfrastructuur in regio West Brabant/Zeeland.

Het contract is het zesde Prestatiegerichte Onderhoudscontract (PGO) voor dagelijks onderhoud dat ProRail in Nederland heeft aanbesteed. Het gebied waar het om gaat is een samenvoeging van de huidige onderhoudsgebieden Roosendaal en Goes en omvat bijna 400 kilometer spoor en ruim 500 wissels. Het is een interessant gebied: onderdeel van dit contract zijn de havengebieden van Terneuzen, Moerdijk en Vlissingen Sloe – hier ligt veel goederenspoor. Het onderhoudscontract start op 1 januari 2012 en heeft een looptijd van 5 jaar.

Prestatie centraal, beschikbaarheid gegarandeerd

In een PGO-contract staan afspraken over de te leveren prestatie centraal; het gaat er om dat de vereiste beschikbaarheid van het spoor wordt gegarandeerd en dat aan technische eisen op het gebied van onder andere veiligheid, beschikbaarheid en duurzaamheid wordt voldaan. De onderhoudsaannemer krijgt met een PGO-contract meer vrijheid om zelf invulling te geven aan de werkwijze en werkmomenten.

Visie op onderhoud

Deze werkwijze is voor VolkerRail niet nieuw: in contractgebied Veluwe voert het al sinds 2010 succesvol prestatiegericht onderhoud uit.

De contractuele duurzaamheidseisen voor het behouden van kwaliteit op de lange termijn passen geheel in de focus op asset management van VolkerRail. Ook heeft VolkerRail proactief ingespeeld op de gestelde eisen vanuit de ProRail CO2-prestatieladder. Het bedrijf is niet voor niets de eerste marktpartij die de hoogste trede van de CO2-prestatieladder bereikte.

De PGO-contractvorm biedt VolkerRail kansen om haar kennis, kunde, innovaties en ervaring in onderhoud in te zetten. Met haar focus op asset management investeert VolkerRail al jaren in de ontwikkeling van innovaties die de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de railinfrastructuur verhogen. Herkenbare voorbeelden zijn de mobiele werkplaats, wisselmeettreinen en wisselverwarmingssystemen op aardwarmte.

Over contractgebied Zeeland

De railinfrastructuur in Zeeland (incl. Zeeuws Vlaanderen) en West Brabant (vanuit Zeeland, via Bergen op Zoom, Roosendaal naar Lage Zwaluwe (incl. Moerdijk)) omvat bijna 400 kilometer spoor, 512 wissels, 381 overwegen, 519 seinen, 4 beweegbare bruggen en 22 onderstations.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VolkerWessels